2013-12-24 13:22:22

Finns det plats för Herren i jul eller ber vi Honom att inte störa vår fest och shopping?


(24.12.13) På måndagen predikade påven i vanlig ordning på morgonen i sankta Martas kapell, där han bor, och i sin predikan denna dag uppmanade han till att göra som Maria vid jul, och göra plats för Jesus.

Påven betonade att Herren besöker sin kyrka varje dag och han varnade för att vara tillslutna själar. ”En kristen måste alltid leva en vakande väntan på Herren.”

”Julen är nära. Kyrkan väntar på förlossningen liksom Maria” sa påven och påminde om att Maria upplevde ”det som kvinnor gör till kropp och själ, längtan i sitt hjärta att få se barnets ansikte. Som kyrka följer vi Maria i denna väntan, och vi vill nästan även vi påskynda Jesu födelse.”

Jesus är Herre två gånger, sa han vidare. Vid den fysiska födelsen, och i hans återkomst vid historiens slut. Men, som den helige Bernard säger, det finns även en tredje födelse:

"Det finns en tredje Herrens ankomst: varje dag. Dagligen besöker Herren sin kyrka! Han besöker var och en av oss och vår själ finner likhet med kyrkan: vår själ liknar kyrkan, vår själ liknar Jungfru Maria. Ökenfäderna säger att Maria, kyrkan och våra själar är kvinnliga, och det man säger om den ena gäller även de andra. Vår själ vakar också och väntar på Herrens ankomst, vår själ öppnar sig och säger: ”Kom, Herre”.”

”Den helige Ande får oss att upprepa ”Kom, kom!” Under hela advent har vi, kyrkan och Maria vakat och väntat. Att vaka är pilgrimens dygd. Vi är alla pilgrimer!”

Påven fortsatte med att undra: ”Väntar vi verkligen eller är vi förslutna? Är vi vaksamma, eller har vi tagit in på ett bekvämt hotell och vill inte fortsätta vandringen framåt? Är vi pilgrimer eller irrar vi runt utan mål? Det är därför som kyrkan uppmanar oss att be: ”Kom!” Så att vi öppnar våra själar dessa dagar, vakandes väntande. Uppmärksamma. Vad händer oss om Herren kommer, eller om han inte kommer? Finns det plats för Herren eller finns det plats för fest, shopping och oväsen. Är vår själ öppen, som vår Moder kyrkan är öppen och Jungfru Maria? Eller är vår själ stängd med en lapp på dörren: ”Var god stör ej!”".

"Världen slutar inte med oss, vi är inte det viktigaste i världen: det är Herren, med Jungfru Maria och kyrkan. Det är därför som vi är kloka om vi upprepar åkallan: ”O visdom, o Davids nyckel, nationernas konung, kom!”

Under dagen idag upprepar vi ofta med påven: "Kom!" och vi gör som han uppmanar oss till – vi ser över vår själ och ser till att det inte finns någon skylt med orden ”Stör ej!”

”Låt era själar vara öppna, stora, för att ta emot Herren i dessa dagar och uppleva det som antifonen säger på julafton: "Vet ni att Herren kommer idag! Och i morgon kommer ni att se hans härlighet"
All the contents on this site are copyrighted ©.