2013-12-22 14:42:19

"En helig, professionell kuria fri från skvaller" Påvens önskan i jultalet till den romerska kurian


(22.12.2013) Förväntningarna på påven Franciskus första jultal till den romerska kurian var stora. Skulle han göra som Benedictus XVI som sammanfattade det gångna året, eller skulle han återgå till de tidigare påvarnas mönster – en översikt över kurians status och problem. Det påven Franciskus främst gjorde när han på lördagen mötte den samlade kurian, var att kraftfullt försvara den mot orättvis kritik, som även presenterar påven som kurians fiende. Vidare talade påven om hans utlovade reform av kurian, en reform vars linjer vi även finner i den apostoliska uppmaningen ”Evangelii Gaudium”.

Franciskus började med att tacka: ”Nu under min första jul som Roms biskop, vill jag uttrycka ett stor tack till er alla, dels som arbetsgrupp, dels var och en personligen.

”Främst vill jag tacka er som är på väg att pensioneras och avslutar er tjänst. Vi vet mycket väl att man aldrig pensioneras som präst eller biskop, men det är rätt att pensioneras från sitt kontrosarbete, så att man får tid till bön och pastoralvård.”

”I den romerska kurian har det funnits helgon, och det finns helgon”, sa påven och uppmanade att se till de som förebilder på professionalitet och tjänstgöring. ”De är kompetenta, och omsorgsfullt utför de sina vardagliga uppgifter med noggrannhet och självförnekelse.”

De som hade förväntat sig att påven skulle klaga och göra tabula rasa i kurian måste bli besvikna på att påvens omtalade reform inte är av det slaget. Den reform av kurian påven talar om går i linje med den apostoliska uppmaningen "Evangelii gaudium" där Franciskus säger att reformerna i kyrkan måste ha som mål att sätta Kristus och evangelisationen i centrum.

Utan att gå in på detaljer gav påven Franciskus tre kriterier att följa i kurian: professionalitet, tjänst och helighet.

”Professionalitet innebär kompetens, studier, uppdatering... Dessa är nödvändiga förutsättning för att arbeta i kurian. Professionalitet är något som man bildas till men som även förvärvas. Men för att den ska bildas och förvärvas är det viktigt att det finns goda grunder.” Det påven efterfrågar är man förknippar kurian med excellens, och att urvalet av dess medlemmar ska vara strängt. ”När yrkeskunnandet saknas glider man lätt över på medelmåttlighet. Rapporterna blir klichér och kommunikationen utan livgivande jäst, med förmågan att generera horisonter av storhet."

Det andra nyckelordet är "tjänst" – ett tema som är centralt för påven och hans medarbetare. ”Att tjäna påven och biskoparna, att tjäna den universella kyrkan och de särskilda kyrkorna. I kurian upplever man extra starkt den romersk katolska kyrkans dubbla dimension: universell och särskild”, sa påven och underströk att det är den vackraste erfarenheten för de som arbetar i Rom.

Risken läser vi i "Evangelii gaudium" – är att när kurian blir för stor och komplex, blir den även byråkratisk och centraliserad. "När attityden att inte tjäna de särskilda kyrkorna och deras biskopar”, sa påven, ”blir kurian till en tung byråkratisk tull, en inspektör och inkvisitor, som inte tillåter den helige Anden agera och Guds folk att växa. Subsidiaritetsprincipen gäller i viss mån även för kyrkan.”

Till professionalitet och tjänstvillighet tillade påven ytterligare ett kriterium för kurian: helighet. ”Denna är grunden till professionalitet och tjänstvillighet.”

Påvarna har alltid uppmanat kurian till helighet, men ofta har det setts som en påminnelse om en plikt utan särskilda praktiska effekter. På denna punkt antydde påven att det måste ske en förändring – att sluta att skvallra och baktala varandra.

"Helighet betyder ett liv nedsänkt i Anden, ett hjärta som är öppet för Gud, ständig bön, djup ödmjukhet, broderlig kärlek i relationen med kollegor. Det innebär också apostolisk iver, en trogen pastoralvård, som bedrivs med iver i kontakten med Guds folk. Detta är en oumbärlig egenskap för varje präst.”

Vidare sa påven att ”helighet även innebär samvetsvägran. Samvetsvägran vad gäller skvaller. Vi insisterar mycket på värdet av samvetsvägran, men vi borde kanske öva oss på att försvara oss mot en oskriven lag som finns i våra miljöer – den som gäller skvaller och att tala bakom ryggen på varandra. Låt oss alla samvetsvägra”, sa påven och underströk att han inte menade sina ord som en moralisk uppmaning, utan något att följa konkret. ”För skvaller påverkar kvaliteten på personerna och skadar arbetsmiljön och arbetet.

Den modell påven Franciskus vill ha på kurian är den helige Josef – tyst, effektiv och helig - och alltid nära Jungfru Maria. ”Tänk på hans omsorg om Maria och Jesusbarnet. Detta säger oss mycket om vår tjänst till kyrkan”, avslutade påven och välsignade och önskade de samlade monsignori en Jul i frid och ljus.
All the contents on this site are copyrighted ©.