2013-12-21 18:21:20

Romos vyskupas pediatrinėje ligoninėje (+video)


Popiežius Pranciškus šeštadienio popietę lankėsi Romos pediatrinėje klinikoje „Bambino Gesù“. Vizitas, prasidėjęs 4 val. po pietų, tęsėsi apie tris valandas. Šventasis Tėvas, lydimas ligoninės vadovų ir gydytojų, apėjo ligoninės palatas, stengdamasis aplankyti kuo daugiau klinikoje gydomų vaikų – nuo paauglių iki kūdikių, taip pat jų tėvus. Pacientai su savo globėjais galėjo stebėti popiežiaus vizitą per ligoninės vidinę televiziją.

Romos vyskupą prie ligoninės slenksčio pasitiko grupė pacientų, sudaryta iš įvairių kraštų atstovų, - Etiopijos, Kinijos, Libijos ir Ekvadoro. Italams ligoniams atstovavo jau pilnametis jaunuolis, kuriam toje pačioje ligoninėje prieš pora metų buvo sėkmingai įsodinta dirbtinė širdis. Ligoninėje gydomi vaikai ir jų tėvai jau gana ilgai rengėsi šiam vizitui, rašė popiežiui laiškus, pranešdami apie vaikų būklę ir įvairias ligoninėje rengiamas iniciatyvas. Viena jų, tai kampanija už širdies ir kraujotakos chirurgijos intensyvios terapijos skyriaus atnaujinimą. Grupė vaikų įteikė popiežiui Pranciškui šios akcijos ženklą - širdies simbolį, kiti vaikai įteikė savo sukurtą paveikslų albumą, dar kiti – puokštę baltų rožių šv. Teresėlės garbei. Kita grupė vaikų palydėjo Šventąjį Tėvą į ligoninės koplyčią, įteikė krepšį su pacientų laiškais, kuriuose vaikai išsakė popiežiui savo svajones ir maldas. Popiežius lankėsi pirmosios pagalbos, intensyvios terapijos, reanimaciniame ir kituose skyriuose.
Brangūs vaikai, dėkoju jums už jūsų svajones ir jūsų maldas, kurias sudėjote į šią pintinę ir man įteikėte. Kartu jas pristatykime Jėzui. Jis geriau už kitus jas supranta. Jis žino kas yra giliai mūsų širdyje. Ypač su jumis, vaikai, jis palaiko artimą ryšį: jis visada jums artimas. Dabar prie šios gražios statulos visi kartu sukalbėkime maldą Marijai6 maldą Marijai ir Jėzui. Sveika, Marija...., kalbėjo vaikams popiežius.
Pediatrinės ligoninės vadovybė Šventojo Tėvo apsilankymo proga padovanojo Romos vyskupui jo vardu pavadintus „Pranciškaus namus“. Juose vienišoms ir marginalizuotoms motinoms bei jų vaikams bus suteikiama parama, tiek materialinė, tiek psichologinė.

Didžiausia Europoje Romos pediatrinė klinika „Bambino Gesù“ yra Šventojo Sosto nuosavybė nuo dvidešimtojo amžiaus pradžios, kai steigėjai ją padovanojo popiežiui. Nuo tada įsigaliojo Romos vyskupų paprotys ypač Kalėdų švenčių metu paliudyti ypatingą artumą ligoninėje gydomiems vaikams. Palaimintasis popiežius Jonas XXIII pirmasis aplankė ligoninės pacientus per Kalėdas 1958 metais, solidarumą ir artumą vaikams ligoniams paliudijo taip pat popiežiai Paulius VI, Jonas Paulius II ir Benediktas XVI. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.