2013-12-21 17:06:10

Popiežius Pranciškus Taizé bendruomenei: „Popiežius pasikliauja jumis”


Strasbūras pasiruošęs priimti daugiau nei 30 000 jaunuolių iš viso pasaulio, kurie gruodžio 28-sausio 1 dienomis susiburs ilgėdamiesi „regimos bendrystės tarp visų, kurie myli Kristų“.

Renginį, kurį inicijavo brolis Roger septintajame dešimtmetyje, jau 36-ąjį kartą organizuoja ekumeninė Taizé bendruomenė. Jaunuolius priims maždaug 200 parapijų, vietinių bendruomenių.

Tradiciškai ekumeninį susitikimą pasveikina įvairių krikščioniškų konfesijų vadovai. Popiežius Pranciškus, siųsdamas žinią Taizé bendruomenei ir asmeniškai padrąsindamas jaunimą, rašo: „Popiežius pasikliauja jumis: kad per jūsų tikėjimą ir liudijimą tarp jūsų bendraamžių suspindės taikos ir Evangelinio susitaikymo dvasia“. Žinioje Popiežius su džiaugsmu primena 2012 m. vykusį susitikimą Šv. Petro aikštėje, kai popiežius Benediktas XVI susitiko ir kartu meldėsi su tūkstančiais jaunuolių.

Laiškų, sveikinančių ir palaikančių Taizé iniciatyvą, sulaukiama daugybės. Tarp jų – Pasaulinės liuteronų federacijos generalinio sekretoriaus vysk. Martin Junge sveikinimas, kuriame rašoma: „Tai džiaugsmingas susitikimas: nes kartu keliaudami ir melsdamiesi, kalbėdamiesi ir giedodami per tas dienas žengsite naujo solidarumo link“.

JT generalinis sekretorius Ban Ki-moonas teigia: „Pasaulyje, kuris vis labiau sujungtas technologiniais saitais, turime būti vieningesni. Mūsų likimai vis labiau persipina tarpusavyje, ir mūsų ateitis turi būti pažymėta platesnio ir gilesnio bendradarbiavimo. Tikiu, kad jūsų dėka mūsų bendri taikos, vystymosi ir žmogaus teisių tikslai pažengs į priekį”.

Europos Sąjungos prezidentas Herman van Rompuy kreipiasi į Taizé jaunimą, minėdamas, kad „įveikti atskirtį, suburti visus krikščionis į vieną Bažnyčią – tokia jūsų šiųmetinio susitikimo tema. Žvelgiant plačiau, tai reiškia vienybę skirtingume, ir sakyčiau, reiškia vienybę, kilusią per skirtingumus ir iš skirtingumų. Tai atsispindi ir Europos Sąjungos moto, kuris slypi Europos projekto širdyje“.

Taizé prioras, brolis Alois komunikate rašo: „Visi, kurie myli Kristų, pasaulyje sudaro didelę draugišką bendruomenę. Jie kviečiami prisidėti gydant žmonijos žaizdas ir padedant skleisti solidarumą, kuris neatmeta jokios tautos, jokio asmens”. Jo parengti „keturi pasiūlymai“ jaunimui ir pastoracijos darbuotojams, kaip ieškoti regimos bendrystės tarp visų, mylinčių Kristų“ bus skelbiami Strasbūro susitikimo metu nuo gruodžio 26 dienos. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.