2013-12-20 16:44:10

Pierbattista Pizzaballa apie islamistų tvarką Sirijoje: pašalinkite kryžius, pridenkite veidus. Nepaklusus – mirties bausmė


Šventosios Žemės kustodas t. Pierbattista Pizzaballa, pranciškonas, paskelbė laišką, kuris dar kartą iliustruoja tai, ko dar karo Sirijoje pradžioje baiminosi krikščionys: karą vykdo tos jėgos, kurios visai nežada teisingesnės santvarkos už režimą, prieš kurį jos kovoja.

Privalau dar kartą atkreipti jūsų dėmesį į vis sunkesnę mūsų paskutinių dviejų krikščioniškų kaimų Sirijos Oronte, į mūsų parapijiečių ir mūsų brolių, kurie jiems padeda, situaciją. Šiaurės Sirija vis labiau priklauso nuo sukilėlių ekstremistų, tuo tarpu jėgos, kurios laikytos „nuosaikiomis“, praranda galią. Sukilėliai, kurie kontroliavo „mūsų“ zoną ir save laikė tolerantiškais, buvo pakeisti ekstremistų grupių, kurie nemėgsta krikščionių buvimo jų „emyrate“. Paskutiniai nurodymai, kuriuos gavo mūsų broliai, t. Hanna ir t. Dhiya, yra tokie: pirma, visi kryžiai turi dingti. Antra, yra uždrausta skambinti varpais. Trečia, moterys negali išeiti iš namų neprisidengusios veidų ir plaukų. Ketvirta, visos statulos turi dingti.

Nepaklusnumo atveju bus naudojamas islamiškas įstatymas. Iš esmės: kas neprisitaiko, arba turi išsinešdinti, arba jam bus galas. Šie nurodymai taikomu Knayemo, Yacoubieho ir Jdeiheho gyvenvietėse, kuriuos aptarnauja mūsų broliai. Šios gyvenvietės yra išimtinai krikščioniškos. Prašau visus melstis už visas bendruomenes Sirijoje, ypač už tuos, kurie gyvena ekstremistų kontrolėje. Melskimės, kad tų žmonių širdys atsivertų klausymuisi ir ypač kad mūsų mažoji kaimenė Sirijoje toliau pasitikėtų Viešpačiu, rašo t. Pierbattista Pizzaballa. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.