2013-12-20 16:26:19

Papież na porannej Mszy o tajemnicy milczenia Maryi


Jedynie milczenie strzeże tajemnicy, jaką jest wędrówka człowieka z Bogiem. Tej tajemnicy obca jest wszelka reklama czy nachalność. Mówił o tym Papież Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. W homilii nawiązał do sceny Zwiastowania, którą słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, a konkretnie do słów anioła o „mocy Najwyższego”, która „osłoni” Maryję. Jak przypomniał Ojciec Święty, podobny „obłok” krył w sobie obecność Boga wśród Izraelitów wędrujących przez pustynię.

„Pan zawsze zabiegał o ukrycie tajemnicy – mówił Franciszek. – Nie obnosił się z nią. Tajemnica, która sama się reklamuje, nie jest chrześcijańska, nie jest tajemnicą Boga: to podróbka tajemnicy! A z Maryją, gdy przyjmuje swego Syna, dzieje się właśnie to: tajemnica jej dziewiczego macierzyństwa jest ukryta. I to przez całe życie! A Ona to wiedziała. Ten cień Boga w naszym życiu pomaga nam odkryć naszą tajemnicę spotkania z Panem, naszą tajemnicę wędrówki życia z Panem”.

Jak zaznaczył Papież, ów cień, obłok Boży w naszym życiu, nazywa się ciszą, milczeniem. Okrywa ona zarówno naszą świętość, jak i grzeszność. Tej tajemnicy nie da się wytłumaczyć, a przerwanie ciszy powoduje utratę tajemnicy. Dlatego powinniśmy strzec w sobie tej ciszy, podobnie jak Maryja, która niosła ją w sobie aż do stóp krzyża swego Syna.

„Ewangelia nie mówi nam, czy wyrzekła wówczas jakieś słowo, czy nie – kontynuował Ojciec Święty. – Była milcząca, ale w jej sercu ileż rzeczy musiała mówić do Pana! «Tamtego dnia – o czym przed chwilą czytaliśmy – powiedziałeś mi, że będzie On wielki; Ty mi powiedziałeś, że dasz Mu tron Jego ojca Dawida i że będzie panował na wieki. A tymczasem widzę Go tutaj!». Maryja była człowiekiem. Może chciało się Jej powiedzieć: «To kłamstwo! Zostałam oszukana!». Wspominał o tym Jan Paweł II, gdy mówił o Maryi w tamtej chwili. Lecz ona tym swoim milczeniem przykryła tajemnicę, której nie rozumiała, i dzięki milczeniu pozwoliła tej tajemnicy wzrastać i rozkwitać w nadziei”.

tc/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.