2013-12-20 16:45:37

Maskvos Patriarchas Kirilas: Su Pranciškaus pontifikatu siejamos didelės viltys


Maskvos patriarchas Kirilas patvirtino, kad su naujuoju pontifikatu siejami dideli lūkesčiai bei pabrėžė „požiūrių bendrystę“ tarp ortodoksų ir katalikų Bažnyčių trečiadienį vykusio pokalbio su kardinolu K. Kochu metu. Ketvirtadienį baigėsi gruodžio 14-19 dienomis vykęs Popiežiškosios krikščionių tarybos pirmininko kardinolo Kocho vizitas Rusijoje, kurio metu kardinolas lankė vietines katalikų bendruomenes, susitiko su Rusijos stačiatikių Bažnyčios vadovais bei Rusijos užsienio reikalų ministru.

„Tai, ką šiandien popiežius Pranciškus siūlo Bažnyčiai, pasauliui, visuomenei, nemaža dalim atitinka mūsų viziją“, - sakė patriarchas Kirilas, priimdamas kardinolą Maskvos Danilovo vienuolyne. Pasak Rusijos ortodoksų Bažnyčios vadovo, šiuo metu ypač svarbus dialogas tarp dviejų seseriškų bažnyčių, kurias jungia bendra pozicija įvairiais klausimais, pavyzdžiui: taika Artimuosiuose Rytuose, persekiojamų krikščionių gynimas, tradicinių vertybių - šeimos, gyvybės puoselėjimas.

Tuo tarpu kardinolas Kochas dabartinius santykius tarp abiejų Bažnyčių apibūdino kaip „nuostabius“, kaip pavyzdį pateikdamas bendrą stačiatikių ir katalikų siekį išsaugoti santuokos apibrėžimą. Atkreipdamas dėmesį, kad šeimos institutas šiuo metu išgyvena labai gilią krizę, pabrėžė bendrų pastangų svarbą ne tik šioje srityje, bet ir kovojant prieš abortus.

Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko vizitas žymi naują dialogo tarp Rusijos Stačiatikių Bažnyčios ir Šventojo Sosto etapą. Lapkritį Maskvoje viešėjo trys kiti Katalikų Bažnyčios atstovai: kardinolai Paul Poupard ir Angelo Scola bei vyskupas Vincenzo Paglia. „Turime vis daugiau galimybių susitikti katalikų vyskupus, tarp jų ir kardinolų kolegijos narius“, sakė patriarchas Kirilas, įvertindamas galimybę „bendrauti tiesiogiai“. Vizito Maskvoje pabaigoje kardinolas Kochas susitiko ir su Rusijos užsienio reikalų viceministru Aleksejumi Meškovu. Buvo aptartas bendradarbiavimas tarp Rusijos Federacijos ir Šventojo Sosto, užsimezgęs praėjusį rugsėjį po to, kai Popiežius Pranciškus laišku kreipėsi į Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną, siekdamas, kad būtų išvengta karinės intervencijos į Siriją. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.