2013-12-19 10:06:54

Patriarken Kirill av Moskva: Stora förhoppningar på Franciskus pontifikat


(19.12.2013)Patriarken Kirill av Moskva uttrycker stora förhoppningar på Franciskus pontifikat och på en samsyn mellan Rysslands ortodoxa kyrka och den katolska kyrkan vid sitt möte med ordföranden för Påvliga rådet för kristen enhet kardinal Kurt Koch. Kardinalen avslutade så sitt besök i Ryssland, där han har varit sedan den 14 december och där han inte bara har haft möten med den lokala kyrkan utan även med representanter från Rysslands utrikesministerium.


”Mycket av det som påven Franciskus ger Kyrkan, världen och samhället är i linje med vår vision” sa Kirill då han mötte Kardinal Koch i sitt residens i Danilovskyklostret. Enligt patriarken är det i denna tid mycket viktigt med en dialog mellan de två systerkyrkorna, som har gemensamma ståndpunkter i många frågor: från freden i Mellanöstern till skyddet av förföljda kristna och bevarandet av traditionella värden i familjen och i livet. ”Vi har fler och fler möjligheter att träffa katolska prelater, däribland medlemmar av kardinalkollegiet " sa patriarken som också uppskattar möjligheten till en ”direkt kommunikation”. Det är en tid av livliga kontakter mellan patriarkatet och den Heliga Stolen. I november var tre andra representanter från Vatikanen på besök i Moskva; kardinalerna Paul Poupard och Angelo Scola och Msgr. Vincenzo Paglia. Kardinal Koch har beskrivit den nuvarande relationen mellan de två kyrkorna som underbar. Vad gäller gemensamma åtgärder skyddar ortodoxa och katoliker begreppet äktenskap och kardinalen noterade att ”familjeinstitutionen nu är i en mycket djup kris” och han vädjade till en gemensam kamp speciellt mot abort. Under sitt besök i Moskva har kardinal Koch även träffat vice utrikesminister Alexei Meshkov, med vilken han diskuterade samarbete mellan Ryssland och den Heliga stolen. Samarbetet inleddes i september efter påvens brev till president Vladimir Putin vad gällde att undvika Natos fruktade militära ingripande i Syrien.

(AsiaNews)
All the contents on this site are copyrighted ©.