2013-12-19 11:04:25

LŽD premija Kastantui Lukėnui


Lietuvos žurnalistų draugijos įsteigta Stasio Lozoraičio premija "Kelyje į Vilties Prezidento Lietuvą" šiemet už ilgametę ir nenuilstamą dorovinių vertybių sklaidą visuomenės komunikavimo priemonėse paskirta leidinio "Bažnyčios žinios" redaktoriui Kastantui Lukėnui. Tai šešioliktas šios premijos laureatas. K. Lukėnas yra dirbęs žurnale "Katalikų pasaulis", jo straipsniai skelbti žurnale "Naujasis židinys-Aidai". Laureatas bendradarbiauja su Vatikano radijo Lietuviškų programų redakcija, rengdamas kassavaitines spaudos apžvalgas.

S. Lozoraičio premiją yra pelnę Nijolė Baužytė, Marytė Kontrimaitė, Viktoras Alekna, Vaidotas Žukas ir kiti žinomi žurnalistinio žodžio meistrai. Pagal susiklosčiusią tradiciją premija įteikiama švenčiant Tris Karalius.

LŽD inf.All the contents on this site are copyrighted ©.