2013-12-21 17:07:35

Jeruzalės lotynų patriarchas apie praėjusius metus. Popiežiaus vizitas gegužės mėnesį


Trečiadienį, gruodžio 18 dieną, Jeruzalės lotynų patriarchas Fouad Twal susitiko su žurnalistais, perdavė jiems kalėdinius sveikinimus ir apžvelgė praėjusius metus.

Kalėdų iškilmė, - sakė patriarchas Twal, - pasaulio žvilgsnius kreipia į Betliejų. Iš čia, mūsų Artimuosius Rytus žalojančių konfliktų ir prievartos viduryje, sklinda Kalėdų slėpinio švelnumas. Šią akimirką mūsų širdyse negalime pamiršti Sirijos gyventojų, taip pat ir tų, kurie prisiglaudė kaimyninėse šalyse. Patriarchas Twal taip pat priminė filipiniečius imigrantus ir jų tėvynę, kuriai neseniai smogė taifūnas.

Šiuo metu pasaulio dėmesys yra nukrypęs prie Sirijos tragedijos, tačiau Izraelio – Palestinos konfliktas išlieka lemiamas visam regionui ir didelė kliūtis stabilumui, pabrėžė ganytojas. Praėjusių metų apžvalgą jis pradėjo primindamas, kad jau daug kartų susitiko su Šventuoju Tėvu Pranciškumi, kuris pradėjo savo pontifikatą kovo 19 dieną. Popiežiui rūpi Šventoji Žemė ir Artimieji Rytai. Šventasis Sostas išlaiko tą pačią poziciją regiono atžvilgiu, kaip ir anksčiau.

Kalbant apie ekonominį susitarimą, kuris jau baiginėjamas, tarp Izraelio ir Šventojo Sosto, svarbu, kad jame nebūtų paliestas Rytų Jeruzalės statusas, toliau kalbamasi dėl mokestinių išimčių bažnyčioms.

Kalbėdamas apie Bažnyčios gyvenimą, Jeruzalės lotynų patriarchas priminė, kad prieš mėnesį Nazarete, lapkričio 17 dieną, buvo užbaigti Tikėjimo metai, dalyvaujant 7000 tikinčiųjų, priklausančių įvairioms katalikiškoms Bažnyčioms, piligrimams iš kitų kraštų. Izraelio turizmo ministerija padėjo šiai šventei praeiti sklandžiai. Į Pasaulines Jaunimo dienas Rio de Žaneire išvyko 120 jaunuolių iš Šventosios Žemės.

Apžvelgdamas politinę situaciją, patriarchas Twal konstatavo, kad ji tapo dar sudėtingesne ir dramatiškesne. Irake ir Sirijoje regėti scenarijai gali pasikartoti kitur, kaip jau įvyko Egipte ir Libijoje. Nestabilumas paliečia visus tikinčiuosius, kurie yra gundomi emigruoti. Gazos juostos gyventojai patiria tiek Izraelio, tiek Egipto embargą.

Siekiant sustabdyti konflikto sklidimą regione reikia ilgalaikių paliaubų Sirijoje. Reikia, kad regiono ir Vakarų pasaulio politiniai lyderiai atsakingai atrastų politinę išeitį, kuri padarytų galą absurdiškai prievartai ir gerbtų asmenų orumą. Patriarchas Twal padėkojo Caritas organizacijai ir kitoms organizacijoms, kurios parodė solidarumą vargšams žmonėms.

Grįždamas prie Izraelio ir Palestinos santykių, patriarchas pabrėžė, kad jiems trukdo tiek skiriamojo mūro statyba, tiek izraeliečių kolonistų elgesys. Kita vertus, po trijų metų pertraukos derybos yra atnaujintos, tai teikia naujos vilties.

Kalbant apie santykius su kitais krikščionimis, dauguma katalikų kartu su ortodoksais šventė Velykas ir tai jau yra žingsnis link vienybės. Rugsėjo mėnesį Jordanijoje buvo surengtas tarptautinis susitikimas, kuriame dalyvavo 70 patriarchų ir krikščioniškų bendruomenių vadovų. Jame kalbėta apie Arabų pavasario pasekmes krikščionių bendruomenėms ir turėta drąsos pažymėti, jog yra būtinos arabų valstybių konstitucijų pataisos, kad ir krikščionys galėtų jaustis pilnaverčiais piliečiais, turėti lygias teises ir pareigas.

Visos religinio fundamentalizmo formos turi būti pasmerktos. Šiais metais jų diecezijoje įvykdytas per dvidešimt vandalizmo aktų prieš kulto pastatus ar šventąsias vietas iš ekstremistų pusės.

Taikos kūrimas ir priešinimasis ekstremistinėms srovėms su pranašiška dvasia yra Lotynų patriarchato prioritetas. Tai jis daro investuodamas į švietimą, administruodamas 58 mokyklas Palestinoje, 20 Izraelyje, 40 Jordanijoje, veikia taip pat keli universitetai, susiję su religinėmis kongregacijomis.

Apžvelgęs praėjusius metus patriarchas Twal trumpai kalbėjo ir apie ateinančius, 2014-uosius metus. Laukia popiežiaus vizitas Šventojoje Žemėje, numatytas gegužės mėnesį, pirmiausia Jordanijoje, o vėliau Izraelyje ir Palestinoje. Liepos mėnesį numatytas vizitas į Jungtines Amerikos Valstijas, aplankant diasporos bendruomenes. Spalio mėnesį Romoje vyks Vyskupų sinodas apie šeimą. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.