2013-12-18 15:45:00

Popiežiaus bendroji audiencija. Dievas yra su mumis ir mumis pasitiki (+video)


Iki Kalėdų tik savaitė. Jau beveik priartėjusiai Viešpaties gimimo šventei popiežius Pranciškus skyrė šio trečiadienio bendrosios audiencijos katechezę. Kalėdos, pasak Popiežiaus, tai pasitikėjimo ir vilties šventė, padedanti įveikti nesaugumą ir pesimizmą. Mūsų vilties pagrindas yra tikrumas, kad Dievas yra su mumis ir kad jis mumis pasitiki. Dievas ateina ir apsigyvena tarp mūsų, žemė tampa jo namais, tampa buveine, kurioje jis gyvena kartu su žmonėmis varge ir džiaugsme. Dėl to žemė jau nėra tik „ašarų pakalnė“, bet yra Dievo susitikimo su žmogumi, Dievo solidarumo su žmonėmis vieta.

Dievas, norėdamas su mumis dalintis žmogiškuoju likimu, tapo vienu iš mūsų Jėzaus asmenyje, kuris yra tikras žmogus ir tikras Dievas, priminė Popiežius drauge pabrėždamas, kad Dievo atėjimas pas mus neįvyko kaip kažkokia idilė, bet kad jis apsigyveno realiame pasaulyje, kuriame yra ir gerų ir blogų dalykų, kurį slegia nesantaika, piktumai, skurdas, kitų engimas ir karai. Dievas apsigyveno mūsų istorijoje tokioje, kokia ji yra, su visu jos ribotumu ir dramomis. Šitaip jis paliudijo savo gailestingumą ir meilę žmonėms. Jis yra Dievas su mumis. Jėzaus gimimas yra apsireiškimas Dievo, kuris vieną kartą visiems laikams stojo žmogaus pusėn, kad mus išgelbėtų, kad pakeltų iš mūsų skurdo dulkių, iš mūsų sunkumų ir nuodėmių.

Štai kokią dovaną mums atneša Betliejaus Kūdikis: jis mums duoda dvasinių jėgų, kad pakeltume visus sunkumus, sielvartą ir liūdesį. Jėzaus gimimas skelbia žinią, kad Dievas mus myli kiekvieną asmeniškai.

Dievo Sūnaus gimimo džiugaus slėpinio kontempliavimas mums padeda suvokti du dalykus, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Pirmiausia tai, kad Kalėdose Dievas mums apsireiškia ne kaip pasaulio valdovas, bet kaip nusižeminęs Dievas. Jis ateina į pasaulį mažas ir silpnas. O tai reiškia, kad jei norime būti į jį panašūs, mes neturime kelti savęs aukščiau kitų, bet turime nusižeminti ir tarnauti, turime būti maži su mažais ir vargšai su vargšais. Bjauru matyti krikščionį, nenorinį nusižeminti, nenorintį tarnauti, krikščionį, kuris puikuojasi kaip povas. Jis ne krikščionis, jis – pagonis. Krikščionis tarnauja, nusižemina.

Kitas dalykas: Jei Dievas Jėzuje tapo toks kaip mes, vadinasi, visa ką mes darome savo broliams ir seserims – jam darome. Pats Jėzus mums tai priminė: kas pamaitino, priėmė, aplankė, kas paliudijo meilę mažiausiam ir varganiausiam žmogui, jis tai padarė Dievo Sūnui.

Prašykime Marijos, Jėzaus ir mūsų Motino užtarimo, kad padėtų mums per šias jau priartėjusias Kalėdas mūsų artimo, ypač silpno ir atstumto žmogaus veide atpažinti žmogumi tapusio Dievo Sūnaus veidą, - sakė Šventasis Tėvas baigdamas paskutinės prieš Kalėdas bendrosios audiencijos katechezę. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.