2013-12-17 16:09:23

Popiežius Pranciškus: Leiskime Viešpačiui rašyti istoriją (+video)


Antradienio rytą šv. Mortos namų koplyčioje aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo šios dienos Evangelijoje skaitytą Jėzaus kilmės knygą, tai yra evangelisto Mato pateikiamą ilgą Jėzaus žemiškųjų protėvių sąrašą, pradedant visų tikinčiųjų tėvu Abraomu.

Po pirmųjų tėvų nuopuolio, Dievas sumanė keliauti kartu su žmogumi, - kalbėjo popiežius Pranciškus. Pirmiausia jis pašaukė Abraomą, kuris yra pirmasis šiame sąraše ir jį pakvietė keliauti drauge. Ir Abraomas pradėjo šią kelionę. Paskui keliavo Izaokas, Jokūbas, Judas. Ir taip ši kelionė driekiasi per visą istoriją. Dievas panoro kurti savo istoriją su mumis. Tai ir malonės, ir nuodėmės istorija.

Šiandien girdėtame sąraše yra ir šventųjų, ir nusidėjėlių. Aukšto rango nusidėjėlių. Sunkiai nusidėjusių. Ir Dievas su jais kūrė istoriją. Nusidėjėliai, kurie nepateisino visų tų lūkesčių, kuriuos Dievas į juos buvo sudėjęs. Pagalvokime apie Saliamoną, tokį didįjį, tokį išmintingą, kuris galiausiai prarado visą savo išmintį, kad net neatsiminė savo vardo. Tačiau Dievas buvo su juo. Ir tai yra nuostabu. Dievas yra su mumis. Dievas kuria istoriją su mumis. Dar daugiau: kai Dievas nori mums pasakyti kas jis yra, jis sako: „Aš esu Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas“. Koks yra Dievo vardas? Esame mes kiekvienas. Dievas ima mūsų vardą ir pats save juo vadina, mūsų vardas tai tarsi Dievo pavardė. Aš esu Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas, aš esu čia šiuose namuose dirbančių ir šios Mišiose dalyvaujančių Pedro, Mariettos, Armony, Marisos, Simono Dievas, - kalbėjo Popiežius vardydamas šv. Mortos namų darbuotojų vardus.

Aš esu visų Dievas. Dievas pasivadina mūsų vardais. Mūsų vardai tampa Dievo pavarde. Jis, mūsų Dievas, rašo istorija su mumis, jis pasivadina mūsų vardais ir, kas svarbiausia, leidžia mums rašyti istoriją. Mes rašome malonės ir nuodėmės istoriją, o Dievas eina mums iš paskos. Tai Dievo nuolankumas, Dievo kantrybė, Dievo meilė. Toks yra mūsų Dievas. Jis panoro dalintis mūsų prigimtimi, jis ją priėmė iš savo Motinos. Mes verkiame iš džiaugsmo: tiek meilės ir gerumo, mes džiaugiamės turėdami tokį Dievą. Jis džiaugiasi galėdamas su mumis dalytis savo gyvenimu. Išminties knyga sako, kad Viešpaties džiaugsmas gyvena tarp žmonių vaikų, tai yra su mumis. Artėjant Kalėdoms turėtume pagalvoti: Jei Dievas kuria savo istoriją su mumis, jei jis pasivadino mūsų vardais, jei jis leido, kad mes rašytume jo istoriją, tai ir mes turėtume leisti, kad jis rašytų mūsų istoriją. Tai ir yra šventumas: leisti Viešpačiui, kad rašytų mūsų istoriją. Tai mano kalėdinis linkėjimas jums visiems, - sakė Šventasis Tėvas. Viešpats terašo tavo istoriją, o tu leisk jam ją rašyti. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.