2013-12-16 14:24:14

Påven i ny intervju: fastna inte "i ideologier och världsliga attityder"


(16.12.2013) "Julen är för mig hopp och ömhet ... " Intervjun som påven Franciskus har gjort med Andrea Tornielli på den italienska dagstidningen ”La Stampa” börjar med en reflektion om julens mening. Samtalet mellan de två varade i en och en halv timme under vilken den Helige Fadern tog upp barnens lidande, den dramatiska världshungern, relationen mellan den katolska kyrkan och andra kristna samfund och frågor berörande äktenskapet och familjen som står i centrum av nästa synod.

Det är den första julen som Franciskus firar som påve och han förklarar vad julen är med sin vanliga enkelhet: "Det är mötet med Jesus. Julen är mötet mellan Gud och hans folk. Den är också en tröst, ett trösterikt mysterium."

”Julen berättar för oss om hopp och ömhet.” Svarade påven som en inbjudan till alla kristna att inte vara ”en kall kyrka, som inte vet var den ska gå och fastnar i ideologier och världsliga attityder”.

Påven Franciskus upprepar sin kritik mot stereotyper och trivialisering av julfirandet med några övertygande ord: "När du inte har möjlighet eller om du är en mänsklig situation som inte tillåter dig att förstå julens glädje, upplever du julen som världsligt kul. Men mellan djup glädje och världsligt kul är det en skillnad.

Vidare i intervjun talar påven om resan till det Heliga landet, 50 år efter Paulus VI:s historiska resa dit. Påven uttrycker sin glädje över att möta honom som han kallar "min bror Bartholomeus” patriark av Konstantinopel.

Då påven tar upp frågorna om lidande oskyldiga barn, på vilka det inte finns några svar säger han att det som återstår är att överlämna till Gud, "att lita på hans blick”, sa påven. Vad gäller smärtan att se hungrande barn uppmanar påven till att skaka om likgiltigheten och undvika slöseri. Påvens kompass är den katolska kyrkans sociallära, och han förklarar så den kritik som riktats mot honom med hänvisning till Evangelii Gaudium. Ekonomin misslyckas alltid med att förbättra de fattigas tillstånd även i tider av välstånd. Journalisten frågar honom om han känner sig kränkt av att bli kallad "marxist”. Påven säger ”nej, det är en felaktig ideologi, men jag känner många marxister som är goda människor, och därför känner jag mig inte förolämpad”.

Kristen enhet är en prioritet. Franciskus säger att det idag finns något han kallar en ”ekumenik i blodet" och han förklarar: ”i många länder dödas kristna utan åtskillnad” men enheten är en nåd som ännu måste komma. På frågan om kommunion till frånskilda och omgifta, tar påven inte ställning utan skjuter på det till konsistoriet i februari och till biskopssynoden i oktober 2014. Han betonar ävven behovet av försiktighet "inte som en kvävande attityd, utan som en dygd som styr oss”.

På frågan som gäller det korrekta förhållandet mellan kyrkan och politiken, säger påven att det rör sig om olika uppgifter, men att man måste enas i att hjälpa folket. "Politik är ädelt ”- sa Franciskus och citerade Paulus VI – det är en av de högsta formerna av välgörenhet. Vi smutsar ner den när vi använder politiken för att göra affärer”. Slutligen en reflektion om kvinnornas roll i kyrkan, en roll som bör värderas, inte ”klerikaliseras”.
All the contents on this site are copyrighted ©.