2013-12-14 17:52:14

Malda laukiant Kalėdų


Benediktinas vienuolis, daugelio knygų autorius Anselm Grun pataria trejopą maldą per Adventą, laukiant Kalėdų. Pirmiausia, reikia melstis prieš pasirinkimus, reikšmingus momentus. Panašiai ir Jėzus ne kartą pasitraukdavo į dykumą melstis, būti arti Tėvo prieš sprendžiant ir veikiant. Antra, visada naudinga medituoti tris evangelines giesmes: kunigo Zacharijo „Benedictus“, Marijos „Magnificat“ ir senojo Simeono „Nunc Dimittis“. Šios trys giesmės sukurtos pagal Senąjį testamentą ir įtrauktos į Bažnyčios liturgiją. Visos jos kviečia apmąstyti Dievo veikimą žmogaus gyvenime, tad ir mūsų gyvenime. Trečia, reikia „slaptos“, kitaip tariant vidinės maldos. „Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins“, moko Jėzus. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.