2013-12-13 14:53:29

I Vatikanradions lobby visas nu fotoutställningen "Why poverty?”


(13.12.2013) Öka allmänhetens medvetenhet om fattigdomen och dess orsaker, detta är syftet med utställningen Why poverty?, Varför fattigdom ? " som nu visas i Vatikanradions lobby.

De dryga trettio fotografierna som visas på utställningen med bildtexter ur olika påvars tal är tagna i helt olika länder i världen. Platserna är olika och personerna ser olika ut, men blickarna som är präglade av fattigdom och hunger är desamma. Fotografierna är porträtt av ett alarmerande faktum som är än värre i kristider och som inte borde lämna en oberörd. Det är intensiva och talande bilder: ett undernärt barns ledsna blick, en ordentligt bäddad provisorisk säng intill ett järnvägsspår, en vagn lastad med skrot, en kvinnas uppgivna blick då hon tittar upp från en tallrik, en hemlös som har en vagn som garderob till sina kläder och filtar, en annan hemlös med ett svultet barn i famnen som pekar på en kasse full med mat. Det är bilder som talar till varje människas hjärta och som påminner om hur fattigdomen förhindrar livet.

Bildtexten till bilden av ett fattigt men stolt barn som visar upp sin tavla, kommer ur Johannes Paulus II:s apostoliska brev Novo Millennio Ineunte och lyder: ”Därför måste vi se till att de fattiga känner sig hemma i varje kristen gemenskap”. Den förbryllade blicken hos barnet i de slitna kläderna åtföljs av Benedictus XVI:s ord i sitt tal till FAO den 16 november 2009: ”Hunger är det grymmaste och mest konkreta tecknet på fattigdom”. Texten till fotografiet av ett barn som ligger intill en papperskorg kommer från påven Franciskus tal vid Mariabönen med anledning av Trons År den 12 oktober 2013 och det lyder: ”Att tro på Jesus innebär att erbjuda våra händer till att vårda de minsta och de fattiga”. Så utställningen är alltså en inbjudan till reflektion, till en kollektiv samvetsgranskning och till en andlig övning som påvarnas uttalanden tillsammans med bilderna ger oss.

Vatikanradions chef, jesuiten fader Federico Lombardi berättar om initiativet ”Why poverty?”:

Verkligen originella och värdefulla fotografier. Och för övrigt är det självklart för oss att betona ett tema som detta, som inte bara är så aktuellt - och som också tyvärr är det hela tiden - utan även är aktuellt för Kyrkans och påvarnas engagemang. Påvarna som hela tiden talar om fattigdom och hunger. Så även ur detta pontifikats synvinkel som talar mycket om de fattiga, solidariteten med de fattiga och kampen mot fattigdom, känner vi att vi har inlett något som måste fortsätta med.

Det är en utställning med bilder mot fattigdom som ingår i satsningen ”Why poverty? som inleddes i slutet av 2012 av EBU, Europeiska radio- och TV-unionen, som Vatikanradion var med och grundade. Vatikanradion förenar sig i denna satsning för att öka medvetenheten i frågan om fattigdom även tack vare samarbetet med "Prospettiva8 ", som är en ideell organisation som arbetar för att sprida fotografisk kultur. Paola Casali , grundare av "Prospettiva8", sa:

Vi älskar inte att fotografera fattigdom; vi tycker inte om den, tvärtom så undviker vi oftast att göra det. Var och en av oss har någon gång tagit dessa typer av bilder och en del har tagit dem på uppdrag. Den starka motivationen fick vi just genom påven Franciskus ord som vi alla blev djupt berörda av: att fattigdom är allas problem och inte bara ett problem för några. Det är vårt problem. Var och en av oss kan göra något för att lösa det. Detta är vårt lilla bidrag som inte slutar här; vi går framåt och vi ska göra mer.

Över en miljard personer på jorden lider av hunger, som är det mest dramatiska tecknet på fattigdom. Det är en världsskandal, som även påven påminde om på onsdagen, och som kräver allas engagemang.All the contents on this site are copyrighted ©.