2013-12-13 13:12:49

Biskop i Kiev: ”Europa får inte svika ukrainarna”


(13.12.2013) Den med Rom unierade grekisk-katolska kyrkan i Ukraina vill att EU skall visa solidaritet med de pro-europeiska demonstranterna i Kiev, Generalsekreteraren för denna kyrka, hjälpbiskop Bogdan Dziurach, sa på tisdagen i en intervju med den tyska katolska nyhetsbyrån KNA, att ”vi hoppas mycket på att EU lyssnar på vårt folks röst och inte bara förblir en passiv iakttagare”. Han uttryckte en förhoppning om att ”de ansvariga i Europa inte skall svika vårt folk i den rådande situationen – för annars skulle Europa förneka sig själv”.

Hundratusentals ukrainare har gått ut på gatorna ”för att de betraktar sig som européer och vill hem dit”, enligt Dziurach. Medborgarna känner sig bedragna av regeringen, eftersom den avvisat associationsavtalet med EU. Han fördömde också användningen av våld i förra veckan mot fredliga demonstranter. ”Därför har kyrkorna i Ukraina höjt sina röster för de mänskliga rättigheterna och ställt sig bakom de svaga, de oskyldiga och de drabbade.”

Enligt Dziurach strävar trossamfunden för upprättandet av en dialog mellan regeringen och demonstranterna. De vill göra allt ”för att återställa freden i landet och få till stånd en försoning. Ett deltagande från kyrkornas sida i samtalen mellan båda sidor är för tillfället inte nödvändigt.

Den unierade grekisk-katolska kyrkan i Ukraina har enligt egna uppgifter 5,5 miljoner medlemmar. Den är därmed betydligt större än den romersk-katolska kyrka, till vilken gott och väl en miljon människor bekänner sig.
Kathpress 2013-12-10
(Signum)
All the contents on this site are copyrighted ©.