2013-12-12 17:46:19

Senegalas: krikščionys ir musulmonai ieško santarvės


Gruodžio 10 dieną Senegalo Auštosios islamiškos tarybos delegacija, vadovaujama Tarybos pirmininko Ahmed Iyane Thiam, aplankė kardinolą Theodore Adrien Sarr pastarojo rezidencijoje.

Abi pusės išreiškė pagarbų nusistatymą viena kitos atžvilgiu. Auštosios islamiškos tarybos pirmininkas pareiškė, kad vienas iš jo organizacijos tikslų yra krikščionių-musulmonų dialogas, vienas kitą geriau pažįstant ir gerbiant, kur įmanoma, abiejų religijų vyresniesiems kartu veikiant.

Kardinolas Sarr visiškai pritarė tokioms iniciatyvoms, sakydamas, kad tai yra kilnus tikslas ir jis už jį meldžiasi. Musulmonų ir krikščionių geri santykiai duos naudos visai šaliai. Visų troškimas ir tikslas turėtų būti tokios šalies kūrimas, kurios vaikai gerbtų vienas kitą ir sugyventų taikiai. Santarvė turi tapti neįveikiamu ginklu. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.