2013-12-12 12:19:05

"Människohandel är en skam och alla nationer bör göra en samvetsrannskan" Påvens tal till de nya ambassadörerna


(12.12.13) 17 nya ambassadörer vid den Heliga Stolen lämnade idag sina kreditivbrev till påven Franciskus vid en privat audiens i den Clementiska salen. Bland dessa den nye svenska ambassadören Lars Hjalmar Wide, som nu tar över efter Ulla Gudmundsson. Med vid audiensen var även de nya ambassadörerna från Danmark, Island och Norge – alla stationerade i Geneve, medan den svenske ambassadören är stationerad i Stockholm.

Påven hälsade ambassadörerna välkomna, och genom de förlängde han sina hälsningar till ländernas medborgare och särskilt till den katolska kommuniteten.

När nu påven hade en skara ambassadörer från spridda platser i världen framför sig, valde han att tala om ett problem som berör och länkar ihop den rika och den fattiga världen: människohandel.

Påven sa att ökningen av människohandel hotar personens värdighet och det oroar honom:

”Detta är en äkta form av slaveri som tyvärr blir allt vanligare och som berör alla länder, även de mest utvecklade. De drabbade är människor i de mest utsatta samhällena: kvinnor, pojkar och flickor, handikappade, fattiga i trasiga familje- och sociala situationer.”

”I dem ser vi kristna Kristi ansikte, han som identifierade sig med de små och behövande. Andra, som inte hänvisar till en religiös tro grundar sitt medlidande med dem i gemensamma mänskliga värden, och åtar sig att hjälpa dem. Tillsammans kan och måste vi sträva efter att befria dem och få ett slut på denna fruktansvärda handel. Man talar om miljontals offer för tvångsarbete, människohandel med sexuell exploatering och arbetskraft som mål. Detta kan inte fortsätta: det är en allvarlig kränkning av offrens mänskliga rättigheter , en skymf mot deras värdighet och ett nederlag för världssamfundet. Alla med god vilja, troende eller icketroende, kan inte tillåta att dessa kvinnor, dessa män, dessa barn behandlas som objekt, luras, våldtas, säljs ofta flera gånger om, för olika ändamål, och slutligen dödas, eller åtminstone skadas till kropp och själ, kasserade och övergivna. Det är en skam.

Människohandel är ett brott mot mänskligheten, vi måste gå samman för att befria offren och stoppa detta alltmer aggressiva brott, som inte bara hotar offren utan även samhällets grundläggande värderingar. Även den internationella säkerheten och rättvisan, liksom ekonomin, familjestruktur och det sociala samlivet påverkas och hotas.”

Påven fortsatte med att säga att det som behövs är ett bredare delat ansvar och en starkare och större politisk vilja för att kunna vinna på den här fronten. ”Ansvar mot dem som har fallit offer för människohandel, att skydda deras rättigheter, och garantera dem och deras familjer säkerhet. Ansvar för att förhindra att de korrupta och kriminella undgår rättvisan och på så vis får sista ordet om människovärdet. Det som kan minska problemet är lagar i ursprungslandet, transit -och ankomstlandet, även för att underlätta laglig invandring.”

Påven sa att det internationella samfundet och nationella regeringar, som har första ansvar att förebygga och förhindra detta fenomen, inte har underlåtit att vidta åtgärder på olika nivåer för att stoppa trafficking och bistå offren för detta brott, som ofta är kopplat till narkotikahandeln, vapenhandeln, illegal invandring och maffian. Men han påminde om att ibland har offentliga personer och högt uppsatta personer som har haft fredsbevarande uppdrag, tyvärr smittats av brottet.

”För att uppnå resultat är verkställande åtgärder nödvändiga, även inom kultur och kommunikation. Här kan vi alla göra en djup samvetsrannsakan: hur ofta tolererar vi att en människa behandlas som ett objekt, exponeras till försäljning som en produkt eller för att uppfylla omoraliska önskningar? Människan får aldrig köpas eller säljas som en handelsvara. Den som utnyttjar människan, direkt eller indirekt, är delaktig i detta förtryck.”

Med dessa ord avslutade påven sitt tal till de nya ambassadörerna, i hoppet om att ett ”gemensamt engagemang kan bekämpa detta vår tids sociala öppna sår, och att det internationella samfundet ska göra ännu mer för en effektiv strategi mot människohandel”.

”Män och kvinnor får aldrig utnyttjas som objekt utan ska respekteras för deras okränkbara värdighet.”
All the contents on this site are copyrighted ©.