2013-12-11 15:30:11

Popiežiaus sveikinimas visos Amerikos katalikams


Gruodžio 12 d. švenčiama Amerikos globėjos Gvadalupės Dievo Motinos šventė. Šia proga, trečiadienio bendrosios audiencijos metu popiežius Pranciškus kreipėsi į visos Amerikos katalikus. Popiežius sakė, kad Mergelė Marija šv. Jonui Didachui apsireiškė kaip vietinė indėnė moteris, dėvinti vietinei kultūrai būdingus drabužius. Kaip Jėzus, Marija yra artima savo vaikams, jis kaip gera motina juos lydi gyvenimo kelyje, dalijasi visame pasaulyje gyvenančių Dievo žmonių džiaugsmais ir viltimis, skausmais ir liūdesiu.

Marijos atvaizdas šv. Jono Didacho apsiauste pranašiškai simbolizuoja apkabinimą: Marija nori apkabinti visas Amerikos žemes, visus jų gyventojus, kurie pas ją ateina. Marijos apkabinimą matome Amerikos istorijoje. Amerika tai žemė, kurioje gali kartu gyventi įvairių tautų žmonės, tai žemė gerbianti žmogaus gyvybę, priimanti migrantus ir atstumtuosius. Tai dosni žemė. Ši Gvadalupės Marijos žinia yra ir mano žinia, Bažnyčios žinia. Raginu Amerikos gyventojus priimti visus išskėstomis rankomis, su meile ir gerumu, kaip Marija.

Aš meldžiuosi už jus, brangūs broliai ir seserys visoje Amerikoje ir jus prašau melstis už mane, - sakė Šventasis Tėvas visos Amerikos katalikams. Evangelijos džiaugsmas tepripildo jūsų širdis. Telaimina jus Viešpats ir tegloboja Švenčiausioji Mergelė. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.