2013-12-10 10:11:21

Patriarken Sako i sitt julbudskap: Må hoppets låga lysa upp de kristna irakiernas jul


(10.12.2013)I sitt julbudskap knackar den kaldeiska patriarken Mar Louis Raphael Sako på de kristnas dörr, och bjuder in dem att stå fast och hålla tron levande trots lidande, oro och stora prövningar. Mar Sako önskar i sitt julbudskap detta sitt första år som patriark, att de kristnas julfirande ska vara ett bevis på ett äkta livsprojekt och att de ska finna glädje och mod att gå framåt. Under de senaste tio åren har den kristna minorieteten halverats. I budskapet vill patriarken även omfamna de muslimska bröderna som han ber att samarbeta i fredsprojektetet, för att julens glada nyhet är till för alla. Han önskar vidare ett slut på våldet, som har tagit över en logisk dialog som är den enda källan till verklig försoning mellan landets olika själar. Patriarken vänder sig slutligen till Iraks katolska församling och tackar dem för uthålligheten och för modet som vittnar om hoppets låga och att de följer Abrahams exempel.

(AsiaNews)
All the contents on this site are copyrighted ©.