2013-12-10 16:57:33

Irako patriarcho kalėdinis sveikinimas: Kalėdų žinia nėra vien palinkėjimas, bet realus gyvenimo projektas


Brangūs broliai ir seserys, artėjant Kalėdoms beldžiuosi į jūsų duris, kad pasakyčiau, tarp jūsų kančių, nerimo, didelių iššūkių, kuriuos turite ištverti: „Garbė Dievui aukštybėse ir ramybė žemėje“, rašo savo kalėdiniame sveikinime Irako chaldėjų apeigų katalikų patriarchas Louis Raphael Sako. Žinau apie jūsų tikėjimą, maldą ir tvirtumą. Ačiū už jūsų atkaklumą, kad toliau drąsiai nešate vilties ugnį, sekdami mūsų tėvo Abraomo iš Chaldėjų Uro pavyzdžiu. Jis buvo vienas, o jūsų yra daug. Jis tapo visų tikinčiųjų tėvu, nes mokėjo išlaikyti pasitikėjimą ir ištikimybę iki pat galo.

Kalėdų žinia, rašo patriarchas Sako, nėra vien palinkėjimas, bet realaus gyvenimo projekto pavadinimas, suprantamas tiems, kurie gyvenime atranda džiaugsmą ir drąsą eiti pirmyn. Tas, kuris sustoja prie nelaimingų įvykių ir apverkia praeitį, daro didelę klaidą. Tas, kuris suvokia įvykius giliau, atras naują kvietimą, naujo gyvenimo vilties ženklus. Jei turtingas jaunuolis, kuris sutiko Jėzų, viską būtų su džiaugsmu pardavęs, būtų šventęs ir džiaugęsis laisve ir taika, nebūtų nuėjęs „liūdnas“ (Lk 18,18-23).

Šiandien mums iškylantis klausimas yra šis: ką ši šventė, Kalėdos, reiškia mums, mūsų šeimoms, mūsų Bažnyčiai ir mūsų šaliai? Galbūt turime atnaujinti ryžtą nešti Angelų džiaugsmo žinią, su kuriuo mes, chaldėjai, pradedame kiekvienos dienos maldas, maldavimais, meile, auka, mūsų tikėjimo ir vertybių liudijimu namuose, mokyklose, darbe, tampant piemenimis, kurie kartoja tai, ką išgirdo; kaip Trys Karaliai ir virš kūdikio spindėjusi žvaigždė, vesti kitus žmones link Jo?

Visiems jums dėkoju už atsidavimą savo Bažnyčiai, už įsišaknijimą savo žemėje, už tvirtumą sunkumų akivaizdoje, viltį ir didį liudijimą. Kaip priminė popiežius Pranciškus, Kalėdos yra susitikimas.

Šia proga, baigdamas savo žinią rašo Irako chaldėjų patriarchas, - esu laimingas kreipdamasis į mūsų brolius musulmonus, kuriuos kviečiu prisijungti prie mūsų šiame taikos projekte, nes Kalėdų žinia yra skirta visiems. Kreipiuosi į juos kviesdamas dirbti kartu, kad būtų sustabdyta prievartos, kovų ir atakų logika, kad būtų įtvirtinta dialogo logika ir pasiekta taika, stabilumas, laisvė, orumas ir teisingumas mūsų šalyje, liepsnojančioje konfliktais. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.