2013-12-10 18:16:00

Glad je sablazan ovoga svijeta


Papa daje punu potporu kampanji protiv gladi u svijetu koju je Međunarodni caritas danas predstavio u Rimu, u prigodi Svjetskoga dana ljudskih prava, na temu: „Jedna ljudska obitelj – Hrana za sve“. Ne možemo se okretati na drugu stranu, ako postoji volja, ono što imamo ne kopni, dapače preostaje – i to ne treba biti izgubljeno – veli Sveti Otac u prigodnoj video-poruci. Papa je pozvao ustanove i cijelu Crkvu da svoj glas daju u korist osoba koje trpe; kako bi se izbjeglo rasipanje te kako bismo djelovali poput „jedne obitelji“.
Nalazimo se pred svjetskim skandalom – milijarda ljudi trpi od gladi. Ne možemo se okretati na drugu stranu i praviti se kao da to ne postoji. U svijetu ima dovoljno hrane za sve – stoji u Papinoj poruci.
Tako poučava „prispodoba o umnažanju kruha i ribe“ – objasnio je Papa u video poruci. Ako ima volje, ono što imamo, dostatno je, dapače i preostaje i to ne treba biti izgubljeno. Apostoli, koje je Isus poslao da traže hranu za mnoštvo osoba pristiglih da ga slušaju, našli su samo pet kruhova i dvije ribe, ali su po milosti Božjoj – istaknuo je Papa – uspjeli nahraniti sve, a skupljajući višak izbjegli su rasipanje. U svojem srcu dakle učinimo mjesta žurnosti, da svi uživaju pravo koje je Bog dao svima, na primjerenu prehranu – potaknuo je Sveti Otac.
U kršćanskoj ljubavi, dakle, ono što imamo dijelimo s onim tko je primoran sučeliti se s brojnim zaprekama, da zadovolji primarnu potrebu, a istodobno budimo promicatelji istinske suradnje sa siromašnima, jer s plodovima njihova i našega rada možemo dostojanstveno živjeti – istaknuo je Sveti Otac.
Papa se obraća cijelom svijetu, kojemu se obraća i kampanja Međunarodnoga caritasa. Pozivam sve svjetske ustanove, cijelu Crkvu i svaku osobu, da kao jedna ljudska obitelj damo glas svim osobama, koje šutljivo podnose glad; kako bi taj glas postao rika, kadra potresti svijet – potaknuo je papa Franjo.
Poduprijeti zalaganje Caritasa, koji djeluje u dvjesto zemalja svijeta, znači također poticati promjenu običaja i mentaliteta. Ova nas kampanja poziva da si posvijestimo svoje prehrambene odabire, koji često uključuju bacanje hrane i zloporabu raspoloživih dobara. Videoporuka nam je također poticaj, da prestanemo s umišljanjem da naši svakodnevni čini, ne utječu na život onih koji glad kušaju na vlastitoj koži.
Papa dakle u video poruci zamišlja čovječanstvo kao jednu obitelj, a poruku zaključuje molitvom: „Da nam Bog udijeli milost da vidimo svijet u kojem nitko ne umire od gladi.“
All the contents on this site are copyrighted ©.