2013-12-09 17:09:33

Pirmadienio ryto Mišiose kartu su Popiežiumi meldėsi Aleksandrijos koptų katalikų Patriarchas (+video)


Pirmadienio rytą šv. Mortos namų koplyčioje popiežiaus Pranciškaus aukotose Mišiose dalyvavo ir Aleksandrijos koptų katalikų patriarchas Ibrahim Isaac Sidrak, atvykęs į Romą patvirtinti bažnytinės bendrystės su apaštalo Petro Įpėdiniu.

Turime vis artėti prie Viešpaties, nes jis yra mūsų viltis, sakė popiežius Pranciškus Mišių homilijoje. Kristus įveikia žmones kaustantį paralyžių. Deja, sąžinių paralyžius yra užkrečiamas. Žmones slegiantis skurdas ir mūsų nuodėmės skatina šio paralyžiaus plėtrą. Pasiekdamas socialines struktūras ir bendruomenes, jis gali sukaustyti ištisas tautas. Melskimės, - ragino Popiežius, - kad Šventoji Žemė ir visi Artimieji Rytai pakiltų iš sąstingio ir siektų taikos. Visiems laikams tepaliauja priešiškumas ir nesantaika.

Popiežius dar kartą paragino gerbti religijos laisvę ir žmogaus teises, kad vietiniai gyventojai nebūtų verčiami emigruoti. Krikščionys turi teisę ramiai gyventi tose šalyse, kur jie gimė, kurios yra jų tėvynė ir kurias jie myli kaip visi piliečiai, kuriose jie nori kurti visų bendrą gerovę. Eikime pirmyn visi kartu, ieškokime Viešpaties, ieškokime naujų į Viešpatį vedančių kelių, išradingai liudykime artimo meilę, - ragino Popiežius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.