2013-12-09 12:18:49

Låt er inspireras av Marias skönhet - Påven Franciskus vid Mariastatyn på spanska Trappan


(09.12.2013) Söndagen den 8 december lämnade den 2:a advent plats för firandet av en av den katolska kyrkans Mariahögtider, Marias Obefläckade avlelse. Som tradition denna dag gjorde påven Franciskus ett besök vid Spanska Trappan för att visa sin vördnad till Maria. Även sin Angelusreflektion denna dag tillägnade han Maria, och vid båda tillfällena uppmanade påven Franciskus om att fästa blicken på Marias skönhet, och begrunda vad den betyder för oss.

Med detta fortsätter påven tanken om en ”via pulchritudinis” som presenterades i den nyliga apostoliska förmaningen "Evangelii Gaudium", en ”skönhetens väg” i hjärtat av evangelisationen i en tid av troskris.

”Flickan från Nasaret levde i utkanten av det romerska riket och även i periferin av Israel. I en liten by. Men på henne, i byn långt borta, la Herren sin blick”, sa påven till de tiotusentals troende som samlats på Petersplatsen denna söndag. "I denna blicks kraft är Maria obefläckad”, sa påven och förklarade att hon bevarades från arvsynden, det vill säga från frakturen i gemenskapen med Gud, med andra och med skapelsen som skadar varje människa i djupet. Men den frakturen var läkt i förväg i Modern till Honom som kom för att befria oss från syndens slaveri.”

Påven fortsatte att säga att detta inte betyder att Marias liv var lätt. ”Hon var befriad från synd, inte från lidande. Hon delar inte synden med oss men hon delar svårigheter och lidanden. Hon är inte en främling. Hon är inte där och vi här. Nej, vi är länkade. Vi upplever, till skillnad från Maria de sorgliga konsekvenserna av synden. Men Paulus försäkrar oss om att Gud "har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek (Ef 1:4). Även vi har blivit utvalda av Gud för att leva ett heligt liv, fritt från synd. Vi är aldrig helt trogna denna Guds plan för oss, men Gud väntar på oss - i synnerhet i botens sakrament - och förlåter oss.

Påven Franciskus sa att dagens högtid ger oss tillfälle att minnas " vårt sanna öde, vår djupaste kallelse: att vara älskade, att omvandlasav kärleken, att omvandlas av Guds skönhet. Vi ser på vår Moder, och vi låter henne se på oss, för hon är vår moder och älskar oss så mycket. Vi låter henne se oss för att lära oss vara mer ödmjuka, mer modiga i att följa Guds Ord, för att ta emot hennes Son Jesu omfamning, som ger oss liv, hopp och fred."

Påvens ”vallfärd” till Mariastatyn vis Spanska Trappan i Rom, är alltid ett tillfälle för Romborna att hälsa på sin biskop nära inpå. Från tidig morgon hade torget sakta fyllts av troende som tog emot påven när han vid 4 tiden kom dit, och la sin vita blomsterkrans vid foten av statyn.

Här bad påven en bön till Maria och bad henne beskydda Rom och Italien, och hela kyrkan. Påven läste inspirerad av den gamla bönen ”Tota pulcra es Maria” – Maria är bara vacker, som har sina rötter i 400-talet. De fyra frukterna påven bad om i förbönen till Maria är "må sanningen lysa i vårt tal; må kärleken genljuda i våra handlingar; må renhet och kyskhet bo i våra hjärtan och kroppar; och slutligen må evangeliets skönhet vara närvarande i våra liv”.

Påven omfamnade äldre, sjuka och barn och välsignade staden. ”Var aldrig likgiltiga inför de fattigas rop”, var hans uppmaning innan han åkte vidare för ett hastigt besök i Basilikan Santa Maria Maggiore, där han bad vid den antika Mariaikonen ”Salus Populi Romani”.
All the contents on this site are copyrighted ©.