2013-12-09 12:07:35

Guinea Bissau: Biskoparna kallar till bön och fasta för fred


(09.12.2013)I dessa adventstider, den 13 december, bjuder biskoparna i de två stiften Bissau och Bafata i Guinea Bissau Msgr . Pedro Zilli och Msgr . José Camnate na Bissign in sina församlingar till en Böne- och fastedag för fred i världen, i Afrika och i Guinea Bissau. De understryker att “Vår bön och vår fasta leder oss att acceptera fred genom ett liv präglat av sanning, rättvisa och försoning. Må ledare i världen,iAfrika och i Guinea Bissau tänka på de fattigaste av de fattiga. Må den demokratiska andan fylla allas hjärtan och särskilt politikernas och militärens.”Fastan kommer att ägnas åt offren för naturkatastrofen Haiyan på Filippinerna och den katolska kyrkan håller en insamling till det filippinska folket som kommer att pågå fram till den 22 december. Den 6 och 7 december hölls den sedvanliga nationella pilgrimsfärden till Mariahelgedomen i Cacheu. Pilgrimsfärdens motto var: ”Med Maria vandrar vi i trons ljus” och som vanligt deltog många ungdomar och vuxna som gick till fots i bön. Sedan deltog fyratusen troende i mässan vid firandet av den Obefläckade Avlelsen där även företrädare för staten och det muslimska samfundet var närvarande.
All the contents on this site are copyrighted ©.