2013-12-07 15:16:05

Påven Franciskus: använd Internet för att erbjuda "verkliga skäl till hopp"


(07.12.2013) Påven mötte på lördagen deltagarna i det 26:e plenarsammanträdet för det Påvliga lekmannarådet, som hade temat "Att förkunna Kristus i den digitala tidsåldern."

Påven sa att Internets utveckling väcker frågan om förhållandet mellan tro och kultur. Ser man tillbaka på kristendomens första århundradena, mötte de kristna den grekiska kulturens ”enorma arv”. ”Inför filosofier med stora djup och pedagogiska metoder av stort värde, även om de var genomsyrade av hedniska inslag, stängde inte fäderna ut dem” och ”de kompromissade inte med idéer som stod i motsättning till tron" sa påven Franciskus. "Istället lärde de sig att känna igen och assimilera dess högre begrepp och omvandla dem i ljuset av Guds ord och faktiskt implementera det som Paulus hade bett om: pröva allt. Ta vara på det som är bra".

Påven sa att detta gäller även för Internet.

"Man måste pröva allt, i vetskapen om att man säkert kommer att finna förfalskningar, illusioner och farliga fällor att undvika" sa påven. "Men, vägledd av den Helige Ande, kommer vi att upptäcka värdefulla möjligheter att leda människor till Herrens ljus. Bland de möjligheter som den digitala kommunikation ger oss, är den viktigaste att förkunna evangeliet."

Han sa att det räcker inte att förvärva teknisk kompetens, hur viktigt det än är. Han sa att Internet måste användas för att möta riktiga människor som "ofta är sårade eller vilsna” och erbjuda dem "verkliga skäl till hopp."

"Förkunnandet av evangeliet kräver äkta mänskliga relationer och leder en på vägen mot ett personligt möte med Herren" sa han.

"Därför räcker inte Internet, tekniken räcker inte" fortsatte påven. "Detta betyder dock inte att kyrkans närvaro på nätet är värdelös, tvärtom, det är viktigt att vara närvarande, alltid på ett evangeliskt sätt, i det som för många, i synnerhet ungdomar, har blivit en slags livsmiljö, för att väcka hjärtats okuvliga frågor om tillvarons mening och för att visa dem vägen som leder till Honom som är svaret, Den gudomliga nåden som blev kött, Herren Jesus.
All the contents on this site are copyrighted ©.