2013-12-06 13:52:00

Påven om Nelson Mandelas bortgång


(06.12.2013) Påven Franciskus hyllade Nelson Mandela i ett telegram till Sydafrikas president Jacob Zuma på fredagen efter antiapartheidledarens bortgång. "Det var med sorg som jag mottog nyheten om bortgången av förre presidenten Nelson Mandela, och jag sänder mina innerliga kondoleanser till hela familjen Mandela, till medlemmarna av regeringen och till alla människor i Sydafrika" står det i telegrammet.

"När vi nu anförtror den avlidnes själ till Allsmäktige Guds oändliga nåd, ber jag Herren att trösta och stärka alla som sörjer hans förlust. Medan vi hyllar det ihärdiga engagemanget som Nelson Mandela hade för att främja den mänskliga värdigheten hos alla landets medborgare och skapandet av ett nytt Sydafrika byggt på en stabil grund av icke-våld, försoning och sanning, ber jag för att den avlidne presidentens exempel kommer att inspirera generationer av sydafrikaner att sätta rättvisa och det gemensamma bästa i spetsen för sina politiska ambitioner. Med dessa känslor, åkallar jag över alla människor i Sydafrika de gudomliga gåvorna av fred och välstånd.”

1994 blev Nelson Mandela Sydafrikas första svarta president och ledde landets utveckling efter apartheidtiden efter 27 år i fängelse.

Han fick stöd från katoliker under sin kamp mot apartheid.

År 1984 skrev han ett brev från fängelset som hyllade den katolska kyrkans engagemang i samhällsfrågor och uttryckte sin uppskattning för de katolska prästernas själavård på Robben Island, där han hölls fången i nästan två decennier.

År 1995 välkomnade han salige påven Johannes Paulus II till Sydafrika.All the contents on this site are copyrighted ©.