2013-12-06 11:29:16

Ny kommission för beskyddet av minderåriga


(06.12.2013) Påven Franciskus har beslutat att grunda en särskild kommission för beskyddet av barn – en komission som ska informera honom och ge råd angående den Heliga Stolens engagemang i beskyddet av minderåriga och i själavården av övergreppsoffer. Denna nyhet presenterades på torsdagen i samband med pressmötet vid avslutningen av kardinalsrådets möten.

Kardinal Sean Patrick O'Malley, ärkebiskop av Boston, sa att påven hade accepterat kardinalernas förslag, och uttryckt sin önskan att med beslutsamhet fortsätta i linje med Benedictus XVI.

Kommissionens uppgift kommer att vara att rapportera till påven om hur beskyddet av minderåriga går och komma med förslag på nya initiativ till den romerska kurian - i samarbete med biskoparna, biskopskonferenserna och andra religiösa överordnade; föreslå namn på personer, lekmän, religiösa och präster, med kompetens inom områden som relaterar till offren, psykisk hälsa och tillämpning av lagarna.

Kommissionens sammansättning och befogenheter kommer att presenteras inom kort, med en mer detaljerad skrivelse från påven.

Kardinal O'Malley gav några konkreta uppgifter för den framtida kommissionen, som att utarbetande av riktlinjer för skydd av minderåriga, utbildningsprogram för att skapa en säker miljö, samarbetsplaner med de civila myndigheterna, pastoralt stöd för offren och deras familjer.

Fader Lombardi avslutade pressmötet med att säga att påvens möten med kardinalsrådet avslutades på torsdagseftermiddagen, då översynen av den romerska kurian slutförts. Då beslutades även att nästa möten äger rum den 17-19 februari, inför kardinalkollegiets konsistorium den 20-21 februari, då kyrkan får 22 nya kardinaler. Slutligen erinrade Fader Lombardi om att dagarna omedelbart efter, den 24-25 februari, äger biskopssynodens sekretariatsmöte rum.
All the contents on this site are copyrighted ©.