2013-12-05 13:54:53

Vatikanen och Tyskland undertecknar samarbetsavtal i kampen mot penningtvätt


(05.12.2013) Heliga stolens myndighet för finansiell information ( AIF ) undertecknade på onsdagen den 4 december ett samförståndsavtal med sin tyska motsvarighet, "Zentralstelle für Verdachtsmeldungen vid Bundeskriminalamt" ( BKA ).

Avtalet undertecknades i Vatikanen av AIFs president, kardinal Attilio Nicora, och av Dr Michael Dewald, direktör för Zentralstelle für Verdachtsmeldungen vid Bundeskriminalamt ( BKA ).

I ett pressmeddelande från Vatikanen står det att samförståndsavtalet (Memorandum of Understanding - MoU) är ett standardförfarande som formaliserar ett samarbete och utbyte av finansiell information för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism över gränserna mellan behöriga myndigheter i två stater.

Den bygger på den modell för samförståndsavtal som utarbetats av Egmontgruppen, den globala organisationen för nationella finansunderrättelseenheter, och innehåller klausuler om ömsesidighet, tillåten användning av information och sekretess.

"Denna överenskommelse stärker AIFs internationella räckvidd och ytterligare integrerar den Heliga stolen och Vatikanstaten med en samordnad global insats för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism", säger AIFs direktör René Bruelhart. "Dagens undertecknande understryker vår givande relation och kommer att ytterligare underlätta våra gemensamma ansträngningar."

AIF blev medlem i Egmontgruppen tidigare i juli i år och undertecknade under de senaste månaderna samförståndsavtal med finansunderrättelseenheter i USA, Belgien, Italien, Spanien, Slovenien och Nederländerna. Fler samförståndsavtal förväntas under de kommande månaderna.

AIF är den behöriga myndigheten för Heliga stolen / Vatikanstaten som bekämpar penningtvätt och finansiering av terrorism. Det grundades 2010.All the contents on this site are copyrighted ©.