2013-12-05 16:16:19

Papież utworzy w Watykanie specjalną Komisję ds. ochrony dzieci


Zebrana w Watykanie ośmioosobowa Rada Kardynałów w trzecim, już ostatnim dniu swych obrad, nie tylko kontynuowała rozpoczęty wcześniej przegląd poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej. Przedstawiła też Papieżowi propozycję, którą on przyjął. Komunikat w tej sprawie odczytał dziennikarzom w watykańskim biurze prasowym jeden z członków Rady, kard. Sean Patrick O’Malley z Bostonu.

„Kontynuując stanowczo linię podjętą przez Papieża Benedykta XVI i przyjmując propozycję wysuniętą przez Radę Kardynałów, Ojciec Święty postanowił utworzyć specjalną Komisję ds. ochrony dzieci – czytamy w dokumencie. – Jej celem jest doradzanie Papieżowi Franciszkowi w kwestiach zaangażowania Stolicy Apostolskiej w ochronę nieletnich i w opiekę duszpasterską nad ofiarami nadużyć. Ma ona relacjonować o aktualnym stanie programów ochrony dzieci. Będzie formułować sugestie nowych inicjatyw Kurii Rzymskiej we współpracy z biskupami, episkopatami, przełożonymi zakonnymi i ich konferencjami. Jej zadaniem będzie też proponowanie osób odpowiednich do systematycznego wprowadzania w życie tych nowych inicjatyw – świeckich, zakonników, zakonnic i księży, kompetentnych w sprawach bezpieczeństwa nieletnich, relacji z ofiarami, zdrowia psychicznego, stosowania prawodawstwa itd. Skład i kompetencje Komisji zostaną wkrótce wskazane bardziej szczegółowo przez Ojca Świętego w odpowiednim dokumencie”.

Kard. O’Malley poinformował, że tworzona obecnie Komisja zajmie się m.in. kwestią współpracy z władzami świeckimi. Szczególnie jednak skupi się nie tylko na prawnych, ale przede wszystkimi na duszpasterskich aspektach ochrony dzieci przed nadużyciami – podkreślił arcybiskup Bostonu.

Następne trzydniowe spotkanie Rady ośmiu kardynałów odbędzie się w Watykanie w dniach 17-19 lutego – przypomniał dziś w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej jego dyrektor, ks. Federico Lombardi.

ak/ rv
All the contents on this site are copyrighted ©.