2013-12-05 15:49:30

Mišios ketvirtadienio rytą: krikščionys be Kristaus – tušti ir išdidūs (+video)


Ketvirtadienio Mišių skaitinyje iš pranašo Izaijo knygos sakoma: „Viešpats – amžiais tverianti uola“ (26,4); apie save kaip uolą kalba Kristus šios dienos Evangelijoje: „Kas klauso mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį namą ant uolos“ (Mt 7,24). Šiuos skaitinius popiežius Pranciškus komentavo ketvirtadienio rytą aukotų Mišių homilijoje.

Mūsų uola yra Kristus. Jei mūsų žodžiai remiasi Kristumi, mes einame pirmyn, sugebame atremti puolimus. Tačiau jei krikščionio žodžiai nesiremia Kristumi, jie tik daro žalą ir apgauna. Krikščioniškas žodis tariamas be Kristaus tave stumia į tuštybę, pasitikėjimą savimi, išdidumą, į valdžią dėl valdžios. Ir Viešpats tokius žmones parbloškia ant žemės. Taip dažnai yra nutikę išganymo istorijoje. Apie tai mums kalba Samuelio motina Ona, tai sako ir Mergelė Marija savojoje Magnificat giesmėje: Viešpats smerkia tuštybę, išsklaido išdidžios širdies žmones, nuverčia nuo sostų tuos, kurie mano esą tvirti kaip uola. Šitie žmonės neseka Kristaus, o tik kartoja jo žodžius: jie taria krikščioniškus žodžius, bet juose nėra Kristaus, nėra asmeninio ryšio su Jėzumi Kristumi, jie nesimeldžia su Jėzumi Kristumi, netarnauja Jėzui Kristui, nemyli Jėzaus Kristaus. Šiandien Viešpats mums sako: statykimės savo gyvenimą ant uolos, kuri yra Kristus. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.