2013-12-05 17:50:33

Kroatijos valdžia skuba patvirtinti Civilinės partnerystės ir šeimos aktą, įteisinantį tos pačios lyties sąjungas ir įvaikinimą


Gruodžio 1-ąją dieną Kroatijoje buvo surengtas referendumas, kuriame 65 procentai balsavusių kroatų pasisakė už konstitucinę pataisą, jog santuoka yra vyro ir moters sąjunga, kaip jau buvo įrašyta šeimos teisėje. Tarp įnirtingų referendumo priešininkų buvo šalies valdžia, kuri, taip pat premjero ir prezidento lūpomis, nepaisydama visuomenės daugumos, stengėsi referendumą blokuoti ir sumenkinti. Netrukus po referendumo vyriausybė paskelbė, jog priims Civilinės partnerystės ir šeimos aktą.

Kroatijos vyskupų konferencijos taikos ir teisingumo komisija, kuriai vadovauja vyskupas Vlado Kosic, paskelbė kelių punktų komentarą.

Pirma, nėra neigiama teisėtos valdžios teisė išplėsti materialines teises ir statusą toms sąjungoms, kurios nėra susituokę partneriai, jei tai nepažeidžia kitų, ypač vaikų teisių žinoti savo kilmę, turėti tėvą ir motiną, kai tik tai įmanoma. Tačiau Civilinės partnerystės aktas neturi kurti painiavos tarp civilinės partnerystės ir santuokos. Kadangi šios sąjungos yra skirtingos, joms reikia skirtingų teisinių sprendimų. Šiuo požiūriu reikia pasakyti, kad Aktą siekiamą priimti be rimtos visuomeninės diskusijos, kai jo projektas tos pačios lyties partnerystes pilnai prilygina santuokai: tiek registruotų, tiek neregistruotų partnerių.

Antra, iš įstamdavių tikimasi, kad jie saugos vaikų teises, gindami optimaliausią šeimos modelį, ir nepriims „teisės į vaiką“, kurios nėra jokiame tarptautiniame dokumente apie žmogaus teises. Tačiau Civilinės partnerystės aktas siūlo pripažinti vaiko globą jo tėvo tos pačios lyties partneriui, tiek tėvui esant gyvam, tiek po jo mirties. Turiniu šis institutas yra įvaikinimas, tik jam suteiktas skirtingas pavadinimas siekiant apgauti visuomenę. Niekas negali atimti iš tėvo teisės rūpintis vaiku dėl to, kad jis gyvena kartu su tos pačios lyties partneriu. Tačiau vaiko santykiai su trečiuoju asmeniu turėtų būti reguliuojami skirtingai, nei suaugusių.

Trečia, šiomis dienomis vyriausybė pasiūlė papildymą: valstybė nesaugo santuokos, tačiau šeimyninį gyvenimą, kartu priimant idėją, jog integrali šeima nėra pamatinis socialinis darinys visuomenėje, kaip tai nurodo konstitucija. Tačiau tokiu būdu apleidžiama tradicinė kroatų šeimos teisė ir pritariama kai kuriems sprendimams Europoje. Visai neatsižvelgiama į profesinės ir akademinės visuomenės, vaikų apsaugos institucijų ir pilietinės visuomenės asociacijų balsus. Tai aiškiai rodo politinį šališkumą.

Ketvirta, vietoj šeimos silpninimo šiuo krizės metu vertėtų padėti šeimoms per šeimų konsultavimų centrus, politika už šeimą ir gimstamumą, įvairiomis socialinėmis priemonėmis: tokių pavyzdžių Europoje taip pat yra.

Penkta, reikia paraginti visus dalyvauti viešuose debatuose apie naujas šeimyninių santykių normas ir naujas partnerystes. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.