2013-12-04 11:20:10

Msgr Parolin "Morgondagens fred beror på hur vi behandlar barnen idag"


(04.12.2013) ”Att skydda barnen, för en fredligare framtid.” Denna tanke uttryckte statssekreteraren, Msgr. Pietro Parolin, när han på måndagen talade efter konserten i Vatikanen som anordnats till stöd för barnsjukhuset ”Bambin Gesu” i Rom. Vid konserten deltog bland andra tenoren Andrea Bocelli. Konserten ville stödja ett nytt initiativ på hjärtkirurgi intensivvårdsavdelningen, kallat ”Gör det med hjärtat”.

"Ett samhälles moral har som måttstock vad det gör för sina barn" Citatet av den tyske teologen Bonhoeffer, ekade strax efter att tonerna hade förtrollat de 9000 konsertdeltagarna i Paulus VI:s audienshall. Statssekreteraren uttryckte sin beundran för engagemanget att skapa en ström av solidaritet till de små som lider. ”Barnsjukhuset försöker på alla sätt, förutom naturvetenskapligt och medicintekniskt att ge de sjuka barnen en lugn miljö:

" Ett lugnt klimat är en nödvändig förutsättning för barnen och deras föräldrar, som redan tyngs av sjukdom och smärta, för att hantera de svåra omständigheterna. En sjukhusmiljö full av mänsklighet och omsorg”, sa Msgr Parolin och informerade om att påven Franciskus kommer att besöka barnsjukhuset den 21 december.

Msgr. Parolin avslutade med att säga att ”Ju fler barn som främjas och skyddas, desto större är hoppet om en balanserad och fridfull framtid.
All the contents on this site are copyrighted ©.