2013-12-04 15:50:31

Naujasis Egipto konstitucijos projektas užtikrina religijos laisvę


Gruodžio 1-ąją dieną buvo oficialiai patvirtintas naujasis Egipto konstitucijos projektas, kurį parengė 50 „išminčių“. Keli jo punktai gerokai skiriasi nuo tos konstitucijos, kurią siekė įtvirtinti rinkimus laimėjusios islamistų partijos ir jas atstovaujantis prezidentas Mohamad Morsi.

Kai tapo aišku, kad prezidentas Morsi nežada daugiau laisvių ir teisių, bet siekia labiau sureliginti valstybės struktūras, tūkstančiai žmonių vėl išėjo į aikštes, o kariuomenė įvykdė perversmą ir paskelbė naują pereinamąjį periodą, po kurio vėl turės būti renkama nauja valdžia. Tarptautinė bendruomenė gerai nežinojo kaip vertinti šiuos įvykius Egipte: viena vertus, prezidentas Morsi buvo išrinktas demokratiškai, bet siekė tokių reformų, kurios mažina demokratiją. Kita vertus, kariuomenė pamynė demokratiją įvykdydama perversmą, tačiau remia reformas, kurios žada daugiau demokratinių laisvių ir teisių.

Italų katalikų žinių agentūrai SIR situaciją komentavo Guiseh vyskupas Antonios Aziz Mina, atstovavęs katalikų Bažnyčią konstitucinėje asamblėjoje.

Pasak jo, dabartinis konstitucijos projektas yra vertintinas teigiamai įvairiais aspektais. Viena vertus, kiekvienas iš 247 konstitucijos punktų buvo priimtas pritariant bent trims ketvirtadaliams konstitucinės asamblėjos narių, kurie atstovavo įvairias socialines ir religines grupes. Antra vertus, joje aiškiai ginamos vaikų ir moterų teisės, taip pat įvairių religijų išpažinėjų, ne tik musulmonų, laisvės ir teisės. Pasak vyskupo, tai didelis laimėjimas ne vien religinėms mažumoms, bet visai visuomenei.

Yra palikta ankstesnė antrojo straipsnio formuluotė, kuri nurodo, kad islamiškosios teisės-šariato principai yra išskirtinis teisės šaltinis. Kai kurie norėjo žodį „principai“ pakeisti žodžiu „nurodymai“, tačiau po ilgų diskusijų dauguma įsitikino, kad to nereikia daryti. Terminas „nurodymai“ būtų gerokai sumažinęs laisvės erdvę. Svarbu pažymėti, kad galutinę konstitucijos interpretaciją teiks konstitucinis teismas, o ne islamiškos institucijos, ir kad šariatas nėra vienintelis teisės šaltinis.

Netrukus bus paskelbtas referendumas už naująjį Egipto konstitucijos projektą. Reikia viltis, kad jis bus patvirtintas ir kad šalis sklandžiai užbaigs šį pereinamąjį laikotarpį. (Vatikano radijas)
All the contents on this site are copyrighted ©.