2013-12-03 17:24:43

Antrasis kardinolų Popiežiaus patarėjų posėdis


Į antrą posėdį, vykstantį gruodžio 3-5 dienomis, susirinko popiežiaus Pranciškaus įkurta Kardinolų taryba, kurią sudaro aštuoni Bažnyčiai visuose žemynuose atstovaujantys kardinolai. Šią tarybą popiežius Pranciškus įkūrė šių metų rugsėjo 28 d. chirografu. Tarybos tikslas – padėti Popiežiui valdyti Bažnyčią ir parengti Romos Kurijos veiklą apibrėžiančios apaštališkosios konstitucijos Pastor bonus reformos projektą. Pirmasis Tarybos posėdis vyko spalio 1-3 dienomis.

Kaip informavo antradienį vykusioje spaudos konferencijoje Vatikano spaudos salės direktorius t. Federico Lombardi SJ, Tarybos nariai aštuoni kardinolai ir jos sekretorius vyskupas visi yra apsistoję šv. Mortos namuose. Antradienio rytą visi jie koncelebravo Mišias su Šventuoju Tėvu. Tarybos darbo posėdžiai vyksta rytais nuo 9 iki 12,30 val. ir popiet nuo 16 iki 19 val. Išskyrus trečiadienio rytą, kai vyksta įprastinė bendroji audiencija, tarybos posėdžiuose dalyvauja ir Popiežius.

T. F. Lombardi pakartojo, kaip jau buvo sakyta ir pirmojo tarybos posėdžio metu spalio pradžioje, kad Kurijos reforma nesiribos vien apaštališkosios konstitucijos Pastor bonus pataisomis, bet bus parengtas naujas Romos Kurijos darbą apibrėžiantis dokumentas. Kardinolų taryba turi atidžiai susipažinti su visų Romos Kurijos dikasterijų darbu. Pirmajame etape dėmesys buvo skirtas Kultos ir sakramento kongregacijai. Numatomas taip pat susitikimas su neseniai darbą pradėjusiu naujuoju Popiežiaus Valstybės sekretoriumi. Dabartiniame posėdyje nenumatyti susitikimai su komisijomis, atsakingomis už ekonominius reikalus. Konsultacijos su šių komisijų nariais vyks tikriausiai būsimo Tarybos posėdžio metu, vasario 17-18 d., prieš vasario 22 d. vyksiančią naujų kardinolų skyrimo konsistoriją. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.