2013-12-02 17:24:18

Popiežius Olandijos vyskupams: Būkite aktyvūs visuomenės gyvenime (+video)


Popiežius Pranciškus pirmadienio rytą priėmė visų septynių Olandijos vyskupijų ganytojus, pradėjusius vizitą Ad limina. Vyskupai supažindino Šventąjį Tėvą su savo vyskupijų padėtimi; Popiežius davė jiems patarimų.

Popiežiaus susitikimas su Olandijos vyskupais buvo privatus. Jo metu nebuvo sakomos kalbos. Tačiau Popiežius, kaip įprasta tokiomis progomis, įteikė vyskupams savo oficialaus kreipimosi į juos vizito Ad limina proga tekstą.

Olandijos vyskupams įteiktame laiške, popiežius Pranciškus juos ragina aktyviau reikštis visuomenės gyvenime. Jei norime, kad krikščioniškoji žinia ugdytų žmonių sąžines, reikia, kad katalikai – kunigai, vienuoliai ir pasauliečiai būtų kokybiškai ir solidžiai pasiruošę savo misijai. Popiežius taip pat primena, kad visi pakrikštytieji yra pašaukti būti mokiniais ir misionieriais savo aplinkoje. Taip pat reikia labiau pabrėžti, kad Bažnyčia katalikų dalyvavimą politiniuose debatuose suvokia kaip siekimą, idant būtų regimas Dievo gailestingumas ir meilė kiekvienam jo kūriniui. Popiežius ragina Olandijos ganytojus, kad jie drąsintų savo bendruomenių tikinčiuosius ieškoti vis naujų dialogo su supasaulėjusia visuomene progų, pasisakyti ten, kur priimami visos visuomenės ateitį liečiantys sprendimai, be baimės kalbėti apie šeimą, santuoką, žmogaus gyvenimo pabaigą. Popiežius taip pat palietė lytinių išnaudojimų problemą, išreiškė savo artumą nuketėjusiems ir jų šeimoms; vyskupus prašė palydėti šiuos žmones drąsiai pradėtame pagijimo kelyje. (Vatikano radijas)

All the contents on this site are copyrighted ©.