2013-12-02 10:42:43

"Advent återger oss hoppets horisont på vår vandring" Påvens Angelus


(02.12.2013) På kyrkoårets första Angelus visade påven på att Advent ger oss en hoppfull horisont, och han uppmuntrade de troende att återupptäcka det vackra i att vara på väg mot mötet med Jesus.

Vid slutet av sin reflektion gjorde påven en appell i samband med Världsdagen mot aids, för de som lider av HIV/Aids och riskerar att förlora hoppet:

"Låt oss uttrycka vår solidaritet med de smittade, särskilt med barnen, och med de missionärer och vårdpersonal som i tysthet gör detta konkret. Vi ber för alla, även för läkare och forskare, och att varje sjuk person, utan undantag , har tillgång till den vård de behöver."

Påven talade idag om den kristnes vandring. Men vilket är målet? ”I Gamla Testamentet”, underströk påven, ”rör det sig om en ”universell pilgrimsfärd" till Herrens tempel, till Jerusalem:

"Uppenbarelsen har sin uppfyllelse i Jesus Kristus – han är själv ”Herrens tempel", Ordet blev kött: Han är både målet och vägledaren under vår pilgrimsfärd, hela Guds folks pilgrimsfärd. I hans ljus kan alla folk gå mot ’Rättvisans Rike’, mot ’Fredens Rike’.”

Påven påminde om profeten Jesaja , som ser en tid då svärd kommer brytas och bli till plogar, och när folk kommer att leva i fred:

"Men när kommer detta att ske? Vilken bra dag det vore då vapnen avvecklas för att omvandlas till arbetsredskap! Vilken bra dag det är! Det är möjligt! Vi slår vad om hoppet, hoppet om en möjlig fred!”

"Som för var och en av oss, måste man alltid börja om på nytt, resa sig igen, återfinna meningen och målet med ens existens. Så är det för mänsklighetens stora familj, som måste förnya sin gemensamma horisont mot vilken vi är på väg:

"Hoppets horisont! Det är den horisont som behövs för att resan ska bli bra. I advent börjar vi om, mot en horisont som bygger på Guds Ord, och som inte gör oss besvikna, av den enkla anledningen att Gud aldrig gör oss besvikna!”

Som modell för denna vandring ger påven oss Maria: "en enkel flicka från landet som i hjärtat bär allt Guds hopp:

"I henne tog Gud hopp kött, blev människa, blev historia: Jesus Kristus. Hennes Magnificat är lovsång för Guds folk på väg, alla de män och kvinnor som hoppas på Gud och kraften i hans nåd. Låt oss ledas av henne , som är mor. Hon är en moder, hon kan leda oss. Låt henne leda oss i denna tid av väntan och aktiv vaka."
All the contents on this site are copyrighted ©.