2013-11-30 16:46:12

Popiežius Pranciškus pasveikino patriarchą Baltramiejų šv. Andriejaus šventės proga


Katalikų Bažnyčios delegacija dalyvavo šeštadienį Stambule švęstoje Konstantinopolio patriarchato globėjo apaštalo šv. Andriejaus iškilmėje. Kasmet Romos ir Konstantinopolio Bažnyčios pasikeičia oficialiomis delegacijomis savo patronalinių švenčių proga: Popiežius siunčia savo atstovus šv. Andriejaus iškilmės proga, o Konstantinopolio patriarchato atstovai dalyvauja Romoje birželio 29 d. švenčiamoje šventųjų Petro ir Pauliaus iškilmėje.

Šį šeštadienį Konstantinopolio patriarcho Baltramiejaus katedroje – Stambulo Fanaro rajono šv. Jurgio bažnyčioje – švęstoje iškilmingoje liturgijoje Katalikų Bažnyčiai atstovavo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kard. Kurt Koch, Tarybos sekretorius vyks. Brian Farrell, pasekretoris mons. Andrea Palmieri ir apaštališkasis nuncijus Turkijoje arkiv. Antonio Lucibello.

Liturgijos metu kardinolas Kochas perskaitė popiežiaus Pranciškaus žinią, skirtą patriarchui Baltramiejui. Sveikindamas Patriarchą ir jo vadovaujamą Bažnyčią, taip pat visas ortodoksų Bažnyčias, popiežius Pranciškus be kita ko mini šiemet sukakusiais laisvę krikščionybei Romos imperijoje suteikusio imperatoriaus Konstantino edikto paskelbimo 1700 metines. Kaip pirmaisiais amžiais, taip ir šiandien, Rytų ir Vakarų krikščionys turi kartu liudyti ir skelbti evangelinę išganymo žinią visam pasauliui. Krikščionių bendradarbiavimo reikia ginant teisę viešai išpažinti savo tikėjimą ir siekiant, kad būtų pripažįstamas ir branginamas krikščionių įnašas į šiuolaikinę kultūrą. Didesnio bendradarbiavo taip pat reikia ginant tikėjimo brolius, ten kur jie atvirtai persekiojami, kur kenčia dėl įsisenėjusios nesantaikos ir karų. Dialogo, atleidimo ir susitaikinimo ypatingai reikia Artimuosiuose Rytuose.

Popiežiaus laiške Patriarchui taip pat paminėtos ateinančiais metais sukasiančios jų pirmtakų Pauliaus VI ir Atenagoro susitikimo Jeruzalėje penkiasdešimtosios metinės. Krikščionys, nors ir suprasdami, kad visiška vienybė dar nepasiekta, turi save suvokti kaip brolius Kristuje ir turi nuolatos malda, dialogu, nuolatiniu atsivertimu ruoštis priimti Viešpaties pažadėtą vienybės dovaną. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.