2013-11-30 12:03:37

Påve Franciskus: till ordensgeneralerna, 2015 tillägnas det vigda livet


(30.11.2013) Påve Franciskus har meddelat att 2015 kommer att tillägnas det vigda livet. Tillkännagivandet kom under hans möte med deltagarna i den 82e generalförsamlingen för ordensgeneralers union, som hölls i Rom under dessa dagar. Nyheten utkom i ett pressmeddelande från unionen, där det står att under mötet som varade i tre timmar, svarade påven på frågor från de 120 ordensgeneralerna. För tillfället är unionens ordförande spanjoren Fader Adolfo Nicolas, jesuitordens ordensgeneral, orden som också påven tillhör.

Ordensmedlemmar, sa påven, "är män och kvinnor som kan väcka världen" eftersom "det vidga livet är en profetia." Gud, fortsatte Franciskus, "ber oss om att lämna vårt trygga bo och sändas ut till världens gränser". Han betonade vikten av interkulturell dialog och sa att människor av olika kulturer bör ingå i styrelsen av religiösa institut. Utbildningen av ordensfolk vilade på fyra grundpelare sa påven: andlig, intellektuell och apostolisk utbildning samt kommunitetslivet. Därav inbjudan att undvika varje form av klerikalismen och hyckleri: "Utbildning är ett hantverk, inte en polisverksamhet". "Målet är att utbilda ordensfolk som har ett ömt hjärta, inte ett surt såsom vinäger. Vi är alla syndare, men inte korrumperade. Man tar emot syndare, men inte de korrumperade."

Broderskapet har en enorm dragningskraft, sa påven. Ibland är det svårt, det förutsätter att man accepterar olikheter och konflikter, men det är också mycket givande. Rörande en ordens missionsområden sa påven att de "måste sökas på grundval av dess karisma." Men utanförskapets olika verkligheter är den viktigaste prioriteringen.

Utöver dessa utmaningar, talade påven om kulturella utmaningar och utbildningsutmaningar i skolor och på universitet. Han pekade på skolutbildningens tre huvudaspekter: ”att överföra kunskap, att överföra det rätta sättet att göra saker på, att överföra värden". Påven förklarade att "genom dem överförs tron." Därför "måste läraren stiga upp till studenternas nivå och fråga sig hur man förkunnar Jesus Kristus till en generation som håller på att förändras."

Påven tackade slutligen ordensgeneralerna för deras "trosanda och strävan efter att tjänstgöra", för deras "vittnesbörd" och "även för förödmjukelserna som ni måste genomgå."
All the contents on this site are copyrighted ©.