2013-11-30 17:00:02

Påve Franciskus: budskap till Bartholomeus I, oro för de kristna i Mellanöstern


(30.01.2013) Den svåra situationen för alla de människor som lider på grund av krig och allvarliga naturkatastrofer; de kristna i Mellanöstern; religionsfriheten och diskrimineringen som många upplever i många delar av världen på grund av sin tro. Det är innehållet i ett budskap som påven Franciskus skickade till den ekumeniske patriarken av Konstantinopel Bartholomeus I med anledning av Helige Andreas festdag.

Det var kardinal Kurt Koch, ordförande i det Påvliga rådet för främjande av kristen enhet, som överräckte budskapet till patriarken och som också hade i uppdrag att uttrycka påvens "andliga närhet" till Hans helighet Bartholomeus I och medlemmarna i Det ekumeniska patriarkatets heliga synod. Den schweiziska kardinalen är i Istanbul som en del av det traditionella utbytet av delegationer mellan Heliga stolen och det ekumeniska patriarkatet när de firar deras respektive skyddshelgon: 29 juni i Rom under firandet av Helige Petrus och Paulus och den 30 november i Istanbul under firandet av Helige Andreas.

"Vår glädje över att fira aposteln Andreas högtid – skriver påven till patriarken - får inte vända bort blicken från den svåra situationen för de många människor som lider på grund av våld och krig, svält, fattigdom och allvarliga naturkatastrofer".

I sitt budskap skriver påven att han är medveten om den oro som patriarken Bartholomeus har för "de kristnas situation i Mellanöstern och för deras rätt att stanna i sitt hemland." Och han tillägger: "Dialog, förlåtelse och försoning är det enda möjliga sättet att uppnå en lösning av konflikten. Vi förblir obevekliga i våra böner till den allsmäktige och barmhärtige Gud om fred i denna region och vi fortsätter att arbeta för försoningen och ett sant erkännande av folkens rättigheter."

I sitt budskap nämner också påven Franciskus "de många kristna från alla kyrkor och kyrkliga samfund som i många delar av världen upplever diskriminering och som ibland måste betala med sina liv för deras trosbekännelse." Och med hänvisning till 1700årsdagen av Milanoediktet som etablerade religionsfrihet i romarriket, pekar kan på "ett akut behov av ett effektivt samarbete och engagemang bland de kristna för att försvara rätten att offentligt uttrycka sin tro och att behandlas lika inför det bidrag som kristendomen fortsätter att erbjuda samhället och den samtida kulturen."

I sitt budskap påminner också påven om att man nästa år firar 50års minnet av det historiska mötet i Jerusalem mellan påven Paulus VI och patriarken Athenagoras.
All the contents on this site are copyrighted ©.