2013-11-29 18:36:32

Pápež prijal rehoľných predstavených: Rok 2015 bude patriť zasväteným


Rok 2015 bude venovaný zasvätenému životu. Pápež František to dnes oznámil členom Únie generálnych predstavených mužských reholí, s ktorými sa dopoludnia stretol vo Vatikáne pri príležitosti ich 82. valného zhromaždenia v Ríme. Stretnutie malo podobu bratského a srdečného rozhovoru, počas ktorého Svätý Otec odpovedal na otázky predstavených bez vopred pripraveného príhovoru. Venoval sa témam povolaní, vzdelávania, bratského dialógu či poslaniu zasvätených osôb.

„Muži a ženy, ktorí môžu prebudiť svet,“ takto pápež František označil rehoľníkov. Ako povedal, hoci sa radikálnosť vyžaduje od všetkých kresťanov, práve rehoľníci sú povolaní nasledovať Pána osobitným spôsobom. „Boh od nás žiada, aby sme opustili hniezdo, ktoré nás drží, a aby sme boli vyslaní na hranice sveta, vyhýbajúc sa pokušeniu, že sa tam udomácnime. Toto je najúčinnejší spôsob, ako napodobniť Pána,“ povedal Svätý Otec. V súvislosti s otázkou povolaní pripomenul nové plody, ktoré prinášajú mladé cirkvi. Toto prirodzene núti aj k novému prístupu k inkulturácii charizmy. Cirkev by podľa pápeža mala žiadať o odpustenie a hľadieť so zahanbením na apoštolské zlyhania v dôsledku nepochopenia na tomto poli, ako to bolo v prípade Mattea Ricciho. Medzikultúrny dialóg, povedal Svätý Otec, je výzvou k tomu, aby sa vo vedení náboženských inštitútov dal priestor osobám z rozličných kultúr, ktoré vyjadrujú rozličné spôsoby napĺňania charizmy.

Pápež František rehoľným predstaveným veľmi zdôraznil formáciu, ktorá stojí na štyroch základných pilieroch: duchovnom, intelektuálnom, komunitnom a apoštolskom. Upozornil na nevyhnutnosť vyhýbať sa akýmkoľvek formám pokrytectva a klerikalizmu, a to prostredníctvom úprimného dialógu, otvoreného pre každú stránku života. „Formácia je záležitosťou umenia, nie policajného prístupu. Cieľom je formovať takých rehoľníkov, ktorí budú mať srdce nežné, a nie kyslé ako ocot. Všetci sme hriešnici, ale nie sme skazení. Treba akceptovať hriešnikov, nie však skazených,“ povedal Svätý Otec. V odpovedi na otázku týkajúcu sa bratského života v spoločenstve, vyzdvihol jeho obrovskú príťažlivú silu. Predpokladá si to však prijatie rozdielov a konfliktov. Žiť v bratstve často nie je jednoduché, no bez neho sa stratí naša plodnosť. V každom prípade, „pri konflikte s bratom sa nikdy nesmieme správať ako manažéri, konflikt musíme riešiť citlivo,“ pripomenul pápež generálnym predstaveným reholí.

Svätý Otec si dnes vypočul aj niekoľko otázok týkajúcich sa vzájomných vzťahov medzi rehoľníkmi a miestnymi cirkvami v oblastiach, kde sa nachádzajú. Ako podotkol, sám si je na základe vlastnej skúsenosti vedomý možných problémov. „My biskupi si musíme uvedomiť, že zasvätené osoby nie sú materiálom na pomoc, ale predstavujú charizmy, ktoré obohacujú diecézy,“ povedal.
Posledné otázky predstavených reholí sa týkali hraníc v poslaní zasvätených osôb. „Tie vychádzajú z chariziem,“ reagoval pápež František a pripomenul, že realita vylúčenia ostáva aj naďalej najvýznamnejšou prioritou. Ďalšie výzvy podľa neho súvisia s kultúrou a vzdelávaním na školách a univerzitách. Svätý Otec tak naznačil tri základné piliere nevyhnutné pre vzdelávanie: „odovzdávanie poznatkov, odovzdávanie zručností a odovzdávať hodnôt“. Cez vzdelávanie založené na týchto pilieroch sa odovzdáva viera. „Pedagóg musí byť na výške zodpovedajúcej tým, ktorých vzdeláva, a musí si klásť otázku, ako ohlasovať Ježiša Krista generácii, ktorá sa mení,“ pripomenul pápež František. V závere poďakoval generálnym predstaveným za „ducha viery a vynaliezavosť v službe“: „Ďakujem za vaše svedectvo a tiež za poníženia, ktorými musíte často prechádzať.“ –mf–All the contents on this site are copyrighted ©.