2013-11-29 12:00:40

Popiežius paskyrė tris naujus vyskupus Baltarusijoje


Popiežius Pranciškus penktadienį paskyrė naują Vitebsko vyskupą ir Minsko – Mogiliavo arkivyskupijos bei Gardino vyskupijos vyskupus augziliarus.

Vitebsko vyskupu paskirtas 1972 m. Breslaujoje gimęs kunigas Aleh Butkevič. Prieš stodamas į Gardino kunigų seminariją, jis buvo jau baigęs inžinerijos studijas Žemės ūkio institute; 2000 m. priėmęs kunigo šventimus dirbo vikaru ir klebonu Vitebsko vyskupijos parapijose. Pastaruosius 10 metų iki dabartinio paskyrimo vyskupu, buvo Vitebsko šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas.

Minsko – Mogiliavo arkivyskupijos augziliaru paskirtas kun. Yury Kasabutski gimė 1970 m. Molodečne; po kelerių metų ekonomikos studijų ir karinės tarnybos, įstojo į Gardino kunigų seminariją ir 1996 m. buvo įšventintas kunigu. Po šventimų paskirtas vikaru į Mogiliavą, paskui į Vileiką. Nuo 1999 iki 2001 m. studijavo Liublino Katalikų universitete Lenkijoje, kur gavo teologijos licenciato laipsnį. Grįžęs į Baltarusiją, trejus metus buvo Pinsko kunigų seminarijos prefektas, po to – dvejus metus Baltarusijos vyskupų konferencijos sekretorius, o nuo 2005 m. – Minsko – Mogiliavo arkivyskupijos kurijos kancleris.

Gardino vyskupijos augziliaru paskirtas kun. Iosif Staneuski gimė 1969 m. Zaneviči kaime, Gardino rajone. Baigęs Gardino kunigų seminariją, 1995 m. buvo įšventintas kunigu. Pora metų dirbo vikaru Valkaviske, po to studijavo Liublino Katalikų universitete, kur jam suteiktas kanonų teisės licenciato laipsnis. Nuo 2000 m. dėstė Gardino kunigų seminarijoje, buvo jos prefektas, taip pat dirbo vyskupijos tribunole; nuo 2005 m. – Gardino seminarijos rektorius. (Vatikano radijas)All the contents on this site are copyrighted ©.