2013-11-29 17:05:02

Belgicku hrozí schválenie eutanázie maloletých


Belgické poslanecké výbory povedali prvé „áno“ eutanázii maloletých. Príslušné komisie Senátu v stredu 27. novembra 2013 drvivou väčšinou prijali návrh zákona, podľa ktorého môže byť realizovaná eutanázia na deťoch, ktoré čelia „neznesiteľnej fyzickej bolesti“ v terminálnom štádiu nevyliečiteľnej choroby. Deti majú o eutanáziu požiadať „so súhlasom rodičov“. „Schopnosť úsudku“ má u dieťaťa potvrdiť psychológ. Legislatívny návrh nestanovuje ohraničenie na základe veku dieťaťa. Za návrh sú všetky politické strany Belgicka s výnimkou frankofónnych a flámskych kresťanských demokratov a flámskej krajne pravicovej strany. Text bude teraz predložený na schvaľovanie do pléna. Opozíciou sú kresťania, židia a moslimovia v krajine. „Tento návrh zákona porušuje ľudské práva – povedal kardinál Elio Sgreccia, vedúci Nadácie Ut Vitam habeant a emeritný predseda Pápežskej akadémie pre život. Hovorí kardinál Sgreccia:

„Je to skok. Prepadový skok pod úroveň civilizácie a ľudstva. Toto rozhodnutie sa dotýka nielen cítenia všetkých náboženstiev, ktoré v Belgicku dali na vedomie svoj názor, ale dotýka sa aj ľudského cítenia, pretože dieťaťu, najmä krehkému, osobitne, ak je choré, sa má poskytov pomoc, byť podporované prostredníctvom liekov a cez morálnu, psychologickú a duchovnú pomoc. Chcel by som spomenúť, že Charta ľudských práv z roku 1948 zahŕňa súbor práv charakteru eticko-právneho, ktorý chráni deti a maloletých práve aj pred experimentovaním. To zabraňuje predovšetkým porušovaniu práva na život. Ak je oprávnená humanitárna alebo ozbrojená intervencia pre zastavenie porušovania ľudských práv, tu je na mieste mobilizovať aspoň svedomie, keď už nič iné, je namieste vyzvať na špeciálnu modlitbu, aby sa Boh postaral o zastavenie tohto neľudského rozhodnutia, ktoré nikdy doteraz nebolo ani len pomysliteľné.

V texte, ktorý bol schválený parlamentnou komisiou v Bruseli a bude teraz predložený na hlasovanie, je zarážajúce, že stupeň vedomia dieťaťa má potvrdiť psychológ. Rovnako je ťažko predstaviť si, žeby dieťa uvažovalo nad smrťou ako riešením. Podľa kardinála Sgrecciu text predpokladá, že dieťa bude o tejto možnosti informované:

„Áno bude informované o možnosti, ktorú zákon umožňuje. Tento zákon, táto zmena, rovnako ako všetky zákony o eutanázii v Belgicku, Holandsku a inde, je inšpirovaný utilitarizmom zdravých, tých, ktorí sa majú dobre, a nie dobrom pacienta.“

Nad touto skutočnosťou vyjadrili belgickí biskupi veľké poľutovanie, vysvetľuje páter Tommy Scholtes SJ, hovorca Konferencie biskupov Belgicka, podľa ktorého mnohí lekári požadujú naopak rozšírenie a podporu paliatívnej starostlivosti, avšak nie sú dostatočne braní na vedomie. Hovorí P. Scholtes:

„Zdá sa mi, že počas niekoľkých rokov došlo v Belgicku k javu, že v mene tzv. demokracie je možné dať určité otázky na hlasovanie. Po hlasovaní o potratoch, eutanázii, manželstve medzi osobami rovnakého pohlavia... Všetko sú to veľmi citlivé otázky, ktoré svedčia o akomsi druhu individualizácie a o istom druhu autonómie myslenia, podľa môjho názoru chorého myslenia, v dôsledku ktorého prídeme k mentalite, ktorá hovorí, že život je môj vlastný, a preto mám právo o ňom rozhodovať‘. Zatiaľ čo ľudský život, tak ako je vnímaný kresťanmi, je posvätný dar. Všetci náboženskí predstavitelia Belgicka podpísali vyhlásenie jasne dávajúce najavo ich nesúhlas a ich sklamanie. Náboženskí predstavitelia sa už vyjadrili aj niekoľko dní pred týmto hlasovaním. Vyhlásenie náboženských lídrov bolo v médiách, najmä tých belgických, prenášané málo, zatiaľ čo malo veľký ohlas v zahraničných médiách. Takže toto je súčasť situácie v Belgicku, kde pomerne veľké množstvo ľudí žije v súlade s individualistickou víziou človeka, ktorá predkladá ‚právo na život‘ a právo organizovať svoj život‘.

Na margo sociálnej situácie hovorca Konferencie biskupov Belgicka spomenul veľkú dvojznačnosť. Ľudia si myslia, že eutanázia a dobrá smrť je to isté. Ale jedna vec je smrť, ktorá nebude znamenať veľké utrpenie, a je niečo celkom iné vykonať akt, ktorý má za následok smrť. A to samozrejme ako kresťania nemôžeme akceptovať“ – zdôraznil jezuita páter Tommy Scholtes. –jk–


Ilustračné foto: Súprava na vykonanie eutanázie, ponúkaná v belgických lekárňach
All the contents on this site are copyrighted ©.