2013-11-28 16:35:31

Malta: De Europeiska katolska biskopskonferensernas möte


(28.11.2013) De Europeiska katolska biskopskonferenserna kommer att hålla ett tvådagars möte på Malta mellan den 2 och 4 december om verksamheten för invandrare och flyktingar. I mötet som hålls i La Valletta på inbjudan av den lokale ärkebiskopen, Msgr Cremona, deltar många experter och personer som är engagerade för invandrarna i de olika länderna, ordföranden i det Påvliga rådet för själavård åt migranter och nomader, kardinalen Veglió, maltesiska ministrar och den apostoliske nuntien i Malta och Libyen.

”Migrationsfenomenet har alltid funnits på den europeiska kontinenten”, säger Msgr Duarte da Cunha, som är generalsekreterare för de Europeiska biskopskonferenserna, ”men av olika orsaker har fenomenet idag fått nya dimensioner och är mer komplicerat än någonsin. Flyktingar, tillfälliga invandrare och ungdomar som söker arbete, kräver ett svar på social, politisk och även pastoral nivå på de nya utmaningarna. Enligt en redan lång tradition vill de Europeiska biskopskonferesnerna med dessa möten bidra till de pastorala frågorna som uppstår i Europa i verksamheten för invandrarna”, säger Msgr da Cunha. ”Eftersom vi vet att det religiösa livet och tillhörigheten till ett trossamfund är mycket viktigt i var och ens liv och att detta är särskilt betydelsefullt för dem som befinner sig långt hemifrån är det trängande nödvändigt att alla erkänner värdet som Kyrkans pastorala verksamhet har för migranternas liv. Vi vill betona att verksamheten för migranterna inte är en tilläggsuppgift utan en prioritet för Kyrkan och inverkar på hela det sociala livet. Bidraget som Kyrkan ger till den sociala sammanhållningen och utlänningens harmoniska integration är i själva verket enormt och skall värdesättas mycket. Kyrkan går in för att återuppfinna gästfriheten i ljuset av tron på Jesus Kristus.Den vet att det är möjligt att återuppfinna förmågan att leva tillsammans”, säger generalsekreteraren för de Europeiska katolska biskopskonferenserna inför mötet om verksamheten för migranterna som de skall hålla på Malta.All the contents on this site are copyrighted ©.