2013-11-28 12:33:05

Det Heliga Landet: Migranters svårigheter i centrum för en minneskväll


(28.11.2013)Migranter i Israel och deras religiösa liv: kring detta tema talade man vid den årliga minneskvällen tillägnad Daniel Rossing. Han var en prakticerande jude som som tillägnade sitt liv dialogen mellan judar och kyrkan i staten Israel. Han dog för tre år sedan och sedan dess organiseras årligen en kväll i hans minne av Jerusalems centrum för realtioner mellan kristna och judar (Jcjcr) i samarbete med Jerusalems institut för israeliska studier. I år fördjupar man sig kring kristna migrerande arbetstagares situation. Talare var professor Galia Sabar vid Tel Aviv:s universitet som är specialist i afrikanska studier, fader David Neuhaus, den latinske patriarkvikarien som även är Kyrkans samordnare av pastoral verksamhet för migranter samt syster Monica Navalta, Franciskansyster och sekreterare vid samma pastorala verksamhet. Rabbin David Rosen öppnade kvällen med ett tal och sedan belyste professor Sabar den sociala och kulturella världen av afrikanska migranter på 90-talet och deras andliga och religiösa dimension i kampen för ett normalt liv i Israel på alla plan. Idag söker 55 000 afrikaner asyl i det Heliga Landet och fader Neuhaus koncentrerade sig i sitt tal på den lokala kyrkans utmaningar i välkomnandet av tusentals katolska invandrare som upptas i små bräckliga församlingar. I Israel finns 160 000 kristna medborgare (tre fjärdedelar är araber och en fjärdedel lever intergrerade med den judiska befolkningen) och antalet migranter som till största delen är kristna är circa 250 000 (varav circa 200 000 arbetsmigranter och 55 000 asylsökande). Fader Neuhaus poängterar fyra utmaningar: att bygga en gemenskap att tjäna invandrarna, att ta hand om dem och deras rättigheter; att hjälpa invandrare att förstå den värld de nu lever i; att ta hand om den kristna utbildningen av deras barn som fötts i Israel. Syster Navalta beskrev i sitt tal den hårda vardagen för invandrare, mestadels kvinnor, som lämnat sina familjer och sitt hemland för att möta sina barns och föräldrars behov. Hon påminde också om vikten av Kyrkans roll som plats för trygghet och självständighet. Minneskvällen var ett tillfälle att öka allmänhetens medvetenhet om kristnas erfarenheter i Israel och för att försöka samarbeta med alla dem som vill ha ett mer rättvist samhälle.All the contents on this site are copyrighted ©.