2013-11-28 16:34:00

Argentina - faste- och bönedag mot narkotikamissbruket


(28.11.2013) Ärkebiskopen i Buenos Aires, Msgr Poli, har utlyst en faste- och bönedag mot narkotikamissbruket och narkotikhandeln. Under en mässa i Buenos Aires lade han tonvikten på nödvändigheten av att vidta åtgärder för att motverka de ökade problemen och de olika formerna av uteslutning i samhället. Msgr Poli vädjade även till myndigheterna om att bekämpa narkotikaproblemet och nämnde här ett dokument som nyligen publicerades i samband med biskopskonferensens plenarmöte och som handlar om narkotikans och narkotikhandelns drama. Msgr Poli förnyade således biskoparnas appell och uppmanade de troende och alla människor att den 7 december delta i en faste- och bönedag.

Msgr Poli uppmanade dessutom om solidaritet med offren för människohandeln och i allmänhet med alla dem som utsätts för utnyttjande på arbetsplatserna. ”Medkänsla” var nyckeordet som användes av Msgr Poli. ”Det är inte de som är värdelösa, utan vi som tillåter eländet för dessa personer”, betonade ärkebiskopen.

Vid flera tillfällen har de argentinska biskoparna uttryckt sin oro för situationen för ungdomarna som är offer för narkotika och för de marginaliserade. Frågan som gäller narkotikahandeln diskuterades nyligen under ett möte som en grupp biskopar hade med guvernören i Buenos Aires´provins. Biskoparna delade guvernörens oro och anhöll om åtgärder för att garantera säkerhet för befolkningen. Guvernören uttryckte sin uppskattning över biskoparnas medvetandehöjande insatser. De sista åren har narkotikaproblemet förvärrats ytterligare på grund av att åldern för dem som brukar narkotika har blivit lägre.

För en tid sedan sa den argentinska biskopskonferensens ordförande, Msgr Arancedo, att man kan inte avstå från den kristna synen av världen och att tron inte avlägsnar oss från verkligheten, utan engagarer personerna med livet och den mänskliga värdigheten i samhällets konkreta verklighet, särskilt för de fattigaste och sårbaraste människorna.
All the contents on this site are copyrighted ©.