2013-11-27 14:12:15

Påve Franciskus: allmänna audiensen, ”våra liv slutar inte med döden”


(27.11.2013) Påve Franciskus kom ut på Peterplatsen omkring kl 10:00 imorse i sin vita jeep insvept i en stor vit yllehalsduk eftersom en verklig vinterkyla har nått Rom under dessa dagar, som är ovanligt för Rom. Påvens första omfamning var runt ett barn med downsyndrom, som omfamnade honom leende.

"Complimenti! Sa modiga ni är!” sa påven inför ca 50 tusen troende på Petersplatsen när han steg upp till podiet framför Peterskyrkan där han upprepade: "Complimenti, att ni alla är här på Petersplatsen trots kylan."

Strax efteråt sa påven att han skulle vilja slutföra sin katekes om trosbekännelsen tillägnat Trons år, som avslutades i söndags. "I den här och i nästa katekes skulle jag vilja behandla frågan om kroppens uppståndelse, genom två aspekter som de presenteras i Den katolska kyrkans katekes: vår död och vår uppståndelse i Jesus Kristus." Idag talade påven om den första aspekten, om att "dö i Kristus."

"Det finns en stark instinkt inom oss som säger att våra liv inte slutar med döden" sa påven och tillade att ateismen är en "falsk lösning" som "människans hjärta, hans längtan efter det oändliga, hans nostalgi för evigheten, gör uppror mot." "Vad är den kristna innebörden av döden?" frågade han: "Om vi ser på de mest smärtsamma ögonblicken av våra liv, när vi förlorade någon vi älskade – detta är svaret - inser vi att även under förlustens drama, när vi sliter med separationen, stiger det upp från hjärtat övertygelsen om att allt inte är slut, att det goda man gav och fick motta inte var förgäves."

"Denna törst efter livet har funnit sitt riktiga och tillförlitliga svar i Jesu Kristi uppståndelse" fortsatte påven, som tillade att "Jesu uppståndelse inte bara ger vissheten om livet efter döden, men belyser också dödens mysterium för var och en av oss." "Om vi lever förenade med Jesus, trogen honom, kommer vi att kunna bemöta döden med hopp och lugn" försäkrade påven, eftersom "en person vanligtvis dör som han levde": "Om mitt liv har varit en vandring med Herren, kommer jag att vara beredd att acceptera dödens ögonblick”, i väntan på att se Gud ”ansikte mot ansikte". "Detta är vackert", sa påven och underströk: "att se honom som han är. Vacker, fylld av ljus och ömhet".
All the contents on this site are copyrighted ©.