2013-11-25 13:43:49

Påve Franciskus möter Rysslands president Vladimir Putin


(25.11.2013) Dagens möte mellan påven Franciskus och Rysslands president är president Vladimir Putins fjärde besök i Vatikanen och den sjätte av en rysk statschef efter återupprättandet av fullständiga diplomatiska förbindelser mellan Ryssland och den Heliga stolen den 15 mars 1990, ett år före Sovjetunionens upplösning.

Det första besöket utfördes av president Boris Jeltsin den 20 november, 1991. Samtalen med den dåvarande påven Johannes Paulus II behandlade religionsfriheten i det nya Ryssland. Under mötet uttrycktes också ett intresse för att utveckla ett samarbete i Europa och internationellt som skulle innefatta förebyggande av internationella konflikter och lösningen av negativa fenomen som nationalism, rasism, främlingsfientlighet, terrorism och social och ekonomisk ojämlikhet.

President Boris Jeltsin besökte återigen påven Johannes Paulus II i Vatikanen den 2 februari 1998 för att diskutera den politiska och religiösa situationen i Ryssland - där man i juni 1997 hade antagit den nya och kontroversiella lagen om samvetsfrihet och religiösa föreningar. De diskuterade också förberedelserna inför jubelåret 2000, liksom problemen med att befästa freden i världen och övervinnandet av krissituationer.

President Vladimir Putins två första besök i Vatikanen går tillbaka till den 5 juni år 2000 och den 5 november år 2003, då han mötte påven Johannes Paulus II, i en tid av ökade spänningar mellan den katolska kyrkan och Moskva-patriarkatet. Den 13 mars 2007 togs han emot av den nya påven Benedictus XVI i en mindre spänd atmosfär. Ett uttalande från Vatikanens pressrum efter mötet beskrev de bilaterala förhållandena som mycket positiva och noterade båda parters önskan att vidareutveckla deras samarbete, även på kulturområdet. De goda relationerna bekräftades senare av Vladimir Putins efterträdare Dmitrij Medvedevs besök (numera premiärminister i den Ryska federationen) den 3 mars, 2009.

Påven Franciskus hade sin första kontakt med President Putin den 4 september, då han i samband med G-20 mötet i Sankt Petersburg skickade honom ett brev där han bad världens stora nationer att ”inte förbli inaktiva inför tragedierna som den kära syriska befolkningen allt för länge har genomlidit.”

Diplomatiska förbindelser mellan Sovjetunionen - Ryssland och den Heliga stolen.

Den Heliga stolen bibehåller fullständiga diplomatiska förbindelser med Ryssland (dåvarande Sovjetunionen) sedan den 15 mars 1990 efter det historiska mötet i Vatikanen mellan Sovjetunionens exekutive president, Michail Gorbatjov och påven Johannes Paulus II den 1 december 1989.

Normaliseringen av de bilaterala relationerna mellan den Heliga Stolen och Sovjetunionen - vars politiska kontakter återupptogs redan på sextiotalet - föregicks och utarbetats genom avspänningsprocessen som inleddes av Gorbatjovs perestrojka (han återvände privat till Vatikanen 1993 och 1998).

Avspänningsprocessen innebar att en delegation ledd av statssekreterare kardinal Casaroli närvarade vid det högtidliga millennium-firandet av Rysslands dop 1988, statssekreterarens och ärkebiskop Angelo Sodanos (dåvarande sekreterare för förbindelser med stater) möten i Moskva med president Gorbatjov, utbytet av personliga brev mellan president Gorbatjov och påven Johannes Paulus II och, mer allmänt, de positiva förändringarna i det religiösa livet i Sovjetunionen. Den 15 mars 1990 upprättades därför officiella representationer som leddes av en apostolisk nuntie och en ambassadör. Den Heliga stolens första representant till Sovjetunionen och senare till Ryssland, var ärkebiskop Francesco Colasuonno (1990-1994). Den nuvarande apostoliska nuntien till Ryssland är Msgr. Ivan Jurcovic, medan Rysslands ambassadör vid den Heliga Stolen är Ambassadör Alexander Avdeev.All the contents on this site are copyrighted ©.