2013-11-24 15:58:18

Trons år avslutas med mässa på Petersplatsen och "Evangelii Gaudium"


(24.11.2013) På det liturgiska årets sista dag, då den katolska kyrkan firar Kristus Konungens högtid, avslutades Trons år. Ett år som inleddes av påven Benedictus XVI och påven Franciskus beskrev som ”Försynens initiativ” idag när han firade mässan på Petersplatsen med 60 000 troende som kommit till Rom från 5 kontinenter. I slutet av mässan lämnade påven symboliskt över den apostoliska uppmaningen ”Evangelii Gaudium” till representanter för kyrkans troende. För första gången i historien fanns aposteln Petri reliker i ett skrin på Petersplatsen för allmän beskådan. Dessa bevaras vanligvis i påvens privata kapell.

Påven riktade sin första tanke idag till Benedictus XVI och han uttryckte sin kärlek och tacksamhet till honom som med detta initiativ gjorde det möjligt för oss att "återupptäcka hur vacker vår trosvandring är som Guds barn och bröder och systrar i kyrkan". ”En resa som har som sitt yttersta mål mötet med Gud, och under vilken den helige Ande renar oss , höjer oss , helgar oss och låter oss nå lyckan våra hjärtan längtar efter.”

Påven riktade även sina hälsningar till patriarkerna från de österliga riterna. Han hade särskilt uttryckt sin önskan att de skulle närvara vid dagens mässa. ”Era församlingar har bekänt Kristi namn med exemplarisk trohet, ofta till ett högt pris”, sa påven som genom patriarkerna ville nå de kristna som lever i det Heliga Landet, Syrien och hela Mellanöstern, och önska dem fred och försoning.

Med en fördjupning i dagens bibeltexter fokuserade påven Franciskus på Kristi centralitet. "Kristus är i centrum. Kristus är centrum. Kristus är i centrum av skapelsen, Kristus är i mitten av folket, Kristus är i centrum av historien."

”Aposteln Paulus ger oss en mycket djupgående syn på Jesu centralitet, och presenterar honom som hela skapelsens försfödde – i honom , genom honom och med honom som mål är allt skapat. Han är mitt i allt, han är början, fullheten, helheten , för i honom försonas allting( jfr 1:12-20 ). Skapelseberättelsen är en berättelse om försoning.”

Påven sa att om Kristus är i centrum måste den troende, om hon vill vara troende, erkänna och sätta Kristus i livets centrum. i tanke, ord och handling. ”Om man förlorar detta centrum, för att man byter ut det mot något annat, resulterar det bara i skador, för människan själv och sammanhanget omkring henne.”

”Kristus är centrum i mänsklighetens historia och även centrum i berättelsen om varje människa. Till honom kan vi länka allt, glädjeämnen och förhoppningar, sorger och oro som vävs in i våra liv. När Jesus är i centrum , är även de mörkaste ögonblicken i våra liv belysta.”

Påven påminde om att Jesus bara använder förlåtande ord till förbrytaren på korset bredvid honom, i dagens evangelium. ”Alla vänder sig mot Jesus med förakt. ’Om du är Messias , om du är kung, rädda dig själv!’ Mannen som hade misslyckats i sitt liv ända fram till slutet, klamrar sig ångrande fast vid den kostfäste Jesus och vädjar: ’kom ihåg mig när du kommer till ditt rike" ( Luk 23:42 ) . Och Jesus lovar: "I dag skall du vara med mig i paradiset" (v 43 ) Hans rike. ”När människan finner modet att be om förlåtelse, låter Herren aldrig en sådan förfrågan förfalla.”

”Idag kan vi alla tänka på vår historia, vår resa . Var och en av oss har en historia , var och en av oss har även sina misstag, synder , sina lyckliga stunder och sina dåliga stunder. En dag som denna gör det oss gott att tänka över vår historia, se på Jesus och ur vårt hjärta upprepa många, många gånger, i tystnad, var och en av oss: " Kom ihåg mig, Herre , nu när du är i ditt rike! Jesus, tänk på mig , för jag vill bli god, men jag är inte stark, jag kan inte: jag är en syndare! Men kom ihåg mig, Jesus, du kan komma ihåg mig, för du är i ditt rike! Låt oss alla göra så idag, var och en i sitt hjärta, många gånger. "Kom ihåg mig, Herre , du som är i centrum, du som är i ditt rike."”

”Jesu löfte till förbrytaren ger oss stort hopp: löftet lovar oss att Guds nåd alltid är större än bönen som har bett om den. Herren ger alltid mer, han är så generös. Han ger alltid mer än man ber om. Om du ber honom om att komma ihåg dig, tar han dig till sitt rike.”
All the contents on this site are copyrighted ©.