2013-11-24 16:07:15

Påven möter katekumenerna "Glöm inte att Gud är trogen, han förråder er aldrig!"


(24.11.2013) Som en del i avslutningsfirandet av ”Trons År” hade påven Franciskus på lördagskvällen ett möte med de som förbereder sig på att träda in i kyrkan. Deltog gjorde 500 katekumener från 47 olika länder. Mötet innehöll även några av katekumenernas omvändelsehistorier. På olika språk berättade de om hur de sökte och mötte Kristus.

"Kära katekumener, ni kommer från olika länder men gemensamt har ni särskilt ... längtan efter Gud.” Påven underströk hur viktig just denna längtan är: "Om det inte finns någon längtan efter den levande Guden riskerar tron att bli en vanesak utan vikt, och slockna som en eld som inte hålls vid liv.”

Påven talade om Johannes Döparens roll och påminde katekumenerna om att "även ni har lyssnat på de som talade om Jesus och föreslagit er att följa honom och bli hans lärjungar genom dopet. I tumultet av många röster som ekar runt omkring oss, och inom oss, har ni välkomnat den som visade på Jesus som den enda som kan ge livet dess fulla mening.”

Det andra momentet beskriver påven som mötet med Mästaren. ”Gud tar första steget mot oss”:

”Han går före oss och väntar alltid. Han lämnar oss aldrig, men han har tålamod att vänta in den rätta stunden för mötet med var och en av oss. Det rör sig aldrig om ett hastigt möte för Gud vill stanna hos oss länge för att stödja oss, för att trösta oss och ge oss sin glädje. Gud har bråttom att möta oss, aldrig att lämna oss. Liksom vi längtar efter honom längtar han efter oss. Vi är hans, vi är hans skapelser. Vi kan säga att även han törstar efter att möta oss. Vår Gud är törstar efter oss.”

Den tredje punkten påven underströk är evangeliets inbjudan att vandra. De två lärjungarna går mot Jesus och sedan går de en bit med honom:

"Detta är en viktig lärdom för oss alla. Tron är en resa med Jesus, kom alltid ihåg detta. Tron är att vandra med Jesus. Det är en resa som varar livet ut. I vissa stunder av denna resa känner du dig trött och förvirrad. Men tron ger oss visshet om Jesu ständiga närvaro i alla situationer, även de mest smärtsamma och svåra att förstå. Vi är kallade att vandra djupare och djupare in i Guds kärleks mysterium”

Avslutningsvis sa påven: "Glöm aldrig första gången du märkte Jesu blick på dig. Glöm aldrig det. Det är en blick full av kärlek. Du kan alltid vara säker på Herrens trogna kärlek. Han är trofast. Vara säker på detta: han kommer aldrig att bedra dig!”
All the contents on this site are copyrighted ©.